/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Werken aan de openbare weg

Werken langs de openbare weg is niet zonder risico. Om de veiligheid van uw medewerkers en van de weggebruikers te kunnen waarborgen en te zorgen voor een goede doorstroming, moet u als werkgever de juiste maatregelen nemen. Dit geldt voor alle personen die op of langs de (openbare) weg werken en in conflict kunnen komen met verkeersdeelnemers.Arbowet
De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit betekent onder andere dat de wegwerker de juiste instructie en beschermingsmiddelen beschikbaar stelt en dat de juiste voorzieningen worden genomen.Wegenverkeerswet (Wvw)
De Wegenverkeerswet vormt de basis van alle verkeerswetgeving. De wet regelt de veiligheid en de doorstroming op de weg en zorgt dat het verkeer geen schade en overlast veroorzaakt aan anderen. De verkeersregels zijn verder uitgewerkt in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (Rvv) en zijn te allen tijde van toepassing en gelden dus ook bij werken aan weg.CROW 96a en 96b
CROW doet zaken op gebied van verkeer, vervoer en infrastructuur. Ze brengen onder andere de publicaties 96a en 96b uit over Werk in uitvoering. Hierin staan praktische richtlijnen over werken aan de weg. De richtlijnen van CROW zijn niet verplicht, tenzij hier vanuit regelgeving of beleidsnota’s naar wordt verwezen.Praktische tips
Bij werkzaamheden aan de weg, bent u niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers maar ook voor de veiligheid van de weggebruikers. Om de juiste maatregelen te kunnen treffen, raden we aan een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) uit te voeren. Voor praktische richtlijnen kunt u de CROW-publicaties kopen, maar wettelijk is dit niet verplicht. Opdrachtgevers kunnen natuurlijk wel eisen dat u aan de CROW-richtlijnen voldoet, maar dat is iets anders. Over het algemeen komen de eisen van CROW erop neer dat u zorgt voor de juiste veiligheidskleding, signalering, vergunningen en instructie.