/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / PED Pressure Equipment Directive / Algemeen  

Documentatie materialen
eisen

Vereisten aan documentatie voor materialen

Materiaal gebruikt voor categorie I IV apparatuur moet:
- Geharmoniseerde EN normen (materiaal of product normen)
- European Approval of Material (EMA)
- Particular Material Appraisal (PMA)

Technische documenten moeten bevatten:
- Verklaring van overeenstemming met specificatie van materiaal door de fabrikant
- Certificate of specific product control (categorie II IV)European Approval of Material (EAM)

- Technische documentatie met karakteristieken van het materiaal
- Alleen voor materiaalsoorten die niet gedekt zijn door geharmoniseerde normen
- Voorgesteld door een Notified Body (NB)
- Possible objection by Member States and/or Commission
in geval van afwijzing: commissie 98/34/EC geeft een oordeel
- Indien gepubliceerd in de Official Journal: vermoeden van overeenstemming.

Niet van groot belang omdat voor de meeste materialen geharmoniseerde normen gepubliceerd zijn. (Dit geldt niet voor ASME materialen)Kees Teutscher