/ Home / Wizard / Calamiteitenplan / Onderwerpen  

Checklist bedrijfsnoodplan
checklist

Hieronder volgen de meest belangrijke punten waaraan aandacht geschonken moet worden. Natuurlijk kunnen bepaalde punten ook niet van toepassing zijn.


1. Zijn de risico's voor calamiteiten in het bedrijf geïnventariseerd?
Zo niet, raadpleeg uw adviesbureau of arbodienst.


2. Is de brandweer geraadpleegd bij het plaatsen van blusmiddelen? Zo niet, raadpleeg de brandweer.
- Worden ze regelmatig onderhouden en vervangen?
Zo niet, sluit een contract af met de leverancier.


3. Is het personeel (zowel vast als tijdelijk personeel) voldoende op de hoogte van het volgende;
Dit betreft zowel mondelinge als schriftelijke informatie
- wat te doen bij calamiteiten zoals het afsluiten van gas/elektra, afsluiten ramen en deuren, enz.
- bij wie ze calamiteiten moeten melden?
- bij wie ze zich moeten melden om het pand te verlaten?
- waar te verzamelen buiten het gebouw?
- wie de bedrijfs-EHBO'ers /BHV-ers zijn?
- waar de EHBO-post is?
Zo niet, zorg dat deze procedures op papier staan en dat het personeel hierover wordt geïnstrueerd.


4. Is er een automatisch meldingssysteem aanwezig?
(zo niet: doorgaan naar vraag 5.)
Zo ja, wordt deze tenminste 2 x per jaar gecontroleerd?
Zo niet: een vast persoon hiervoor aanwijzen en dit opnemen in een protocol.


5. Is, bij moeilijk bereikbaar personeel, een aangepast waarschuwingssysteem aanwezig?
Zo niet, deze in overleg met de brandweer aanbrengen.


6. Is er een taakverdeling voor:
- wie de ontruiming coördineert?
- wie de bluswerkzaamheden coördineert?
- wie de hulpverlening (gewonden vervoer/EHBO) coördineert?
- wie er voor de melding bij brandweer/ambulance (112) zorgt?
- wie de werking van brandslangen, alarmsystemen, automatische noodverlichting controleert?
- wie er toezicht houdt op het vrijhouden van vluchtroutes en uitgangen?
- wie toezicht houdt op de controle van blusmiddelen?


7. Voldoen de vluchtwegen aan de volgende eisen:
- zijn vluchtwegen, deuren, trappen en ladders duidelijk gemarkeerd?
- zijn vluchtladders voorzien van een veiligheidskooi
- is noodverlichting bij de vluchtwegen en deuren aangebracht?


8. Zijn vluchtwegen, trappen en ladders voorzien van anti-slipmateriaal?


9. Worden vluchtwegen, waar nodig, sneeuw- en ijsvrij gehouden?


10. Kunnen nooduitgangen/deuren zonder sleutel van binnenuit worden geopend?


11. Heeft men een goed overzicht van alle noodvoorzieningen?


12. Zijn hoofdafsluiters van gas en elektra goed aangegeven?


13. Is effectieve communicatie mogelijk?


14. Zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de brandweer?


15. Wordt het bedrijfsnoodplan regelmatig geoefend?
Zo niet, zorg dat dit tenminste 1 keer per jaar gebeurt.
Voor het leren omgaan met blusmateriaal kan een afspraak worden gemaakt met de brandweer.