/ Home / Cursussen en advieswerk / Cursussen / Handhaving  

Handhaving Gemeente en Provincie
Beoordelingscriteria

Op deze cursus geven we medewerkers die belast zijn met handhaving van bijvoorbeeld Gemeenten en Provincies handreikingen om te toetsen of bedrijven aan een aantal beoordelingscriteria voldoen. De criteria zijn afgeleid van Europese wetgeving en normen. Enerzijds leert u vast te stellen welke Richtlijnen per bedrijf van toepassing zijn en leert u prioriteiten te stellen. Anderzijds leert de cursist te controleren in hoeverre het bedrijf aan de criteria voldoet en kan deze verplichte documentatie controleren op volledigheid.


Programma 1 dag

- Overzicht van meest voorkomende Richtlijnen en normen
- Categoriseren van bedrijven / welk bedrijf heeft waarmee te maken
- Opstellen checklist per bedrijf

Aan de orde komen onder andere:
- Beoordeling documenten ATEX 
- Beoordelen machinepark conform Richtlijn Arbeidsmiddelen en Machinerichtlijn
- Beoordeling druksystemen conform PED richtlijn
- Beoordeling Elektrische installatie volgens NEN 3140 en NEN 1010
- Beoordeling Opslag gevaarlijke stoffen PGS 15
- Beoordeling CE-markering
- Controleerbare verplichtingen in het kader de Arbowet
- etc.
 

Na afloop bent u in staat zelfstandig de eisen te inventariseren in het kader van handhaving.


Iedere deelnemer ontvangt een deelnamecertificaatDeze cursus wordt uitsluitend incompany gegeven. De cursus wordt dus afgestemd op uw situatie en werkzaamheden.

Prijs: EUR 1.950,- ex BTW per groep van maximaal 15 personen.
De prijs is incl. lesmateriaal en deelnamecertificaten.

Meer informatie: neem contact op met Richard Winter, 06 - 27 26 25 29 of richard@euronorm.net