/ Home / Cursussen en advieswerk / Advieswerk / Begeleiding  

Compliance onderzoek

Compliance onderzoek

De meeste bedrijven doen van alles om aan de wet te voldoen. Ze sturen hele volksstammen op cursus, alles wat los en vastzit wordt geinspecteerd, er lopen bij tijd en wijle auditors in driedelig grijs rond, etc.

 

In dat niet wat overdone? In de praktijk zie je vaak dat de een denkt dat dit veel te veel is en de ander vindt dit veel te weinig. Maar hoe zit het nu? Doen we teveel of te weinig of is het precies goed?

 

Om hierin inzicht te krijgen stellen we eerst een risicoprofiel op van uw organisatie. Vervolgens voeren we een gapanalyse uit. Daaruit kunnen dan zaken naar voren waarop u een risico loopt maar er komen vaak ook zaken uit die overgereguleerd zijn, u doet daar in feite te veel.


Problemen met compliance ontstaan veelal als de autoriteiten zich bij u hebben gemeld. Dan wordt gekeken wat uw wettelijke verplichtingen zijn en waar het aan schort. Het is dus van groot belang dat dit wel wordt gedaan. Bedrijven doen dit enerzijds om inzicht te krijgen of er op deelgebieden niet teveel en andere gebieden niet te weinig gedaan worden. Daardoor kunnen kosten gespaard worden. Anderzijds is het uiteraard van belang om inzage te krijgen in de score van dit item in uw risicoprofiel
 

Wat houdt zo’n compliance onderzoek in?
Een compliance is niets anders dan het vaststellen welke wetgeving op uw bedrijf van toepassing is. Dit noemen we het juridisch kader. Aansluitend voeren we een ‘gapanalyse’ uit waaruit blijkt wat er wel goed en wat er niet goed geregeld is. Met andere woorden waar u risico’s loopt en waar niet.


Meer grip, minder kosten
De uitkomsten van zo’n compliance onderzoek zijn vaak verrassend. Bij de meeste bedrijven worden diverse activiteiten uitgevoerd om aan ‘de wet’ te voldoen. Er wordt periodiek een RI&E uitgevoerd, er worden allerlei arbeidsmiddelen geïnspecteerd en wordt er vaak een waaier aan cursussen gevolgd. In het compliance onderzoek stellen we dan van al deze acties vast hoe effectief dat is ten opzichte van uw risicoprofiel.

In de praktijk blijkt vaak dat er op een aantal items sprake is van overcompliance, die kunnen dus worden geschapt. Terwijl op andere gebieden helemaal niets wordt ondernomen.


Meer informatie: neem contact op met Richard Winter, 06 - 27 26 25 29 of richard@euronorm.net