/ Home / Actueel  

NEN 8700 bruggen

Eigenaren van bruggen zoals Gemeenten, Provincies en Rijkswaterstaat worden momenteel geconfronteerd met de NEN 8700. Van diverse Gemeenten hebben we inmiddels klachten gehad over de enorme kosten die moeten worden gemaakt waarbij er gesproken wordt over kapitaalvernietiging omdat deze investering geen enkele bijdrage levert aan de veiligheid.

In het Financieele Dagblad van 12 september 2015 is de problematiek rond bruggen aangekaart door de heren Elmi Anariki en Biesebroek.

Dit is echter geen op zich staand fenomeen. Op veel meer terreinen worden er nog steeds karrenvrachten met normen in Nederlandse wetgeving opgenomen met allerlei nadelige effecten van dien. Dit werkt kostenverhogend, de veiligheid wordt er niet beter van en het remt de innovatie af.

We willen een schatting maken van de mogelijke kosten die Gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat en andere eigenaren van bruggen moeten maken om aan deze norm te voldoen. Daarbij zijn we met name geïnteresseerd in de relatie tussen de investeringen en de mate waarin deze bijdraagt aan het verhogen van de veiligheid. Wilt u op de hoogte blijven en meedenken stuur dan even een mailtje naar ondergetekende.

Drs. Richard Winter
richard@euronorm.net