/ Home / Actueel  

Minder regeldruk
normen facultatief

Bedrijven moeten soms behoorlijke kosten maken om aan 'de wet' te voldoen. In een aantal gevallen komt dit door de complexiteit van het product waardoor er veel extern getest moet worden. Maar, er zijn ook gevallen waarin de ondernemer hogere kosten moet maken omdat de overheid in wetgeving nog steeds naar tal van normen verwijst. In die gevallen wordt het 'voldoen aan de wet' dan onnodig complex en dus duur.

 

Over deze problematiek is door ACTAL (de waakhond op gebied van regeldruk) vandaag een rapport gepubliceerd. Terwijl normen wettelijk niet verplicht zijn wordt dit anders als er in een wet naar wordt verwezen. Dan wordt die norm in een keer verplichte kost. Juridisch gezien is dit een rare gang van zaken. Enerzijds is het raar dat die normteksten dan niet vrij te downloaden zijn maar gekocht moet worden bij het NEN of een ander normbedrijf. En anderzijds is het vreemd omdat normen door 'belanghebbenden' worden opgesteld.

 

Om mee te praten in een normcommissie moet je betalen en dat stelt het democratisch gehalte van een norm in een ander daglicht. Een actuele norm vandaag de dag is bijvoorbeeld de NEN 8700 hieruit blijkt dat bruggen de komende jaren voor miljarden moeten worden opgelapt. Eigenaren van bruggen zijn Gemeenten, Provincies en/of Rijkswaterstaat. En zijn die nou net niet vertegenwoordigd in die normcommissie. Wel zijn er weg- en waterbouwbedrijven en ingenieursbureau's in vertegenwoordigd. Die voorinvestering om in de commissie zitting te nemen verdient zich dan snel terug. Helemaal als de overheid deze norm in wetgeving opneemt en het wettelijk verplicht wordt. Het gaat daarbij overigens niet alleen over doorverwijzen naar (NEN)normen maar ook quasi regelgeving van andere bedrijven. Zo verwijst het ministerie van Infrastructuur & Milieu in wetgeving door naar BRL's (beoordelingsrichtlijnen) van de Kiwa. Het is blijkbaar mogelijk dat een particuliere BV in de achterkamertjes regels opstelt die vervolgens wettelijk verplicht worden...

 

Dit fenomeen komen we bijvoorbeeld ook tegen bij fabrikanten van filtratiesystemen. Die systemen zijn CE gemarkeerd en getest door een geaccrediteerd laboratorium. Hierdoor mag het product in de EU op de markt worden gebracht, behalve in Nederland, daar moet er nog een Kiwa certificering overheen.

 

Nu is er in een Europese Richtlijn vastgelegd dat dit soort praktijken 'handels belemmerend' werken en niet zijn toegestaan, maar dat artikel kennen ze in de Haagse burelen denk niet. ACTAL Naar dit probleem heeft ACTAL (de waakhond op gebied van regeldruk) uitgebreid onderzoek gedaan en een rapport gepubliceerd dat vandaag naar de Tweede Kamer gaat. Normen Facultatief? Dat rapport is al bij diverse ministeries geweest en ook naar het NEN en nu al zijn er toezeggingen gedaan dat normen facultatief worden.

 

Wat dat 'facultatief' concreet gaat inhouden moeten we nog even afwachten maar het lijkt erop dat normen vrijwillig worden en als de overheid meent te moeten doorverwijzen naar normen dat deze normtekst dan gratis beschikbaar wordt gesteld. Nu is het nog geen feit maar de voortekenen zijn positief, in ieder geval lijkt dit realistischer dan het Nederlands voetbal. Wij zijn hier in ieder geval enthousiast over. Wetgeving wordt hierdoor leidend en niet allerlei normen en andere vage reglementen. Chapeau..! Nu de praktijk nog... 

 

Richard Winter / richard@euronorm.net