/ Home / FAQ / Import / export  

(parallel) import uit USA

Vraag: Wij willen gereedschap uit de US importeren voor de verkoop in Nederland. In Nederland is al een importeur, dus parallelimport van onze zijde. Is dit legaal? De goederen die wij importeren zijn overigens niet voorzien van een CE-markering, de goederen van de importeur zijn dit wel. Hoe zit dat met onze goederen. Kunnen wij die een CE-markering geven? 

Antwoord 
Dat ligt er aan hoe het een en ander contractueel is geregeld. 
Als iemand een exclusief contract heeft voor de distributie van bepaalde producten in de EU, zal het bedrijf waar jij contact mee hebt dit moeten weten. In hun contract is het hun namelijk verboden om te leveren aan de in hun contract genoemde landen waar de producent exclusieve verkooprechten heeft gegeven aan een bepaalde partij. 

Is dit niet vastgelegd in hun contract, dan zijn zij vrij te leveren. Dat betekent dat jij vrij bent om er in te handelen. 
Degene die beweert een exclusief contract te hebben zal dan bij de producent de zaak aanhangig moeten maken. Immers deze hebben, strijdig met het contract dat zij met deze distributeur hebben gesloten, andere partijen die hun producten afnemen niet verboden op markten te leveren waar zij exclusief verkooprechten op af hebben gegeven. Dat betekent dat het contract tussen deze partijen veel minder waarde heeft dan oorspronkelijk was gedacht. 

Het kan best zijn dat jouw partij in de USA een contract heeft afgesloten vanuit de verwachting dat hij ook naar Europa kan exporteren. Dus dat terug draaien kan ook een schadeclaim voor de producent betekenen.

 

Al met al is het zaak dat jij goed nagaat of jouw leverancier geen verbod heeft in Europa te leveren. Is het hem niet verboden, dan kan jij kopen en er in handelen. Is het hem verboden, dan kan je er ook in handelen, maar kan het op termijn worden terug gestopt. 

Formeel ben jij geen partij in deze discussie. Het is primair een zaak tussen de fabrikant en de partij die de exclusieve rechten voor de EU heeft. 
Overtreedt jouw leverancier het gesloten contract met de fabrikant niet met het aan jou leveren van producten, dan kan hij tot in lengte van dagen de producten leveren. Overtreedt hij het contract wel, dan is het een zaak tussen de fabrikant en jouw leverancier in de USA. Maar, ook dan ben jij geen partij. 


M. Verwoerd