/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / EMC Richtlijn / Inleiding  

Conformiteitsbeoordeling EMC-richtlijn
2014/30/EU

Conformiteitsbeoordelingsprocedure

In bijlage II staan de conformiteitsbeoordelingsprodecure's. We vatten ze hieronder samen.


Module A (interne productiecontrole). Met „interne productiecontrole” wordt de conformiteitsbeoordelingsprocedure bedoeld waarbij de fabrikant de verplichtingen in de punten 2, 3, 4 en 5 van deze bijlage nakomt en op eigen verantwoording garandeert en verklaart dat de betrokken producten aan de toepasselijke eisen van deze richtlijn voldoen.
Bijlage II geeft de conformiteitsbeoordelingsproceudure via module B en C.


Module B beschrijft het EU-typeonderzoek. Met „EU-typeonderzoek” wordt dat gedeelte van een conformiteitsbeoordelingsprocedure bedoeld waarin de aangemelde instantie het technisch ontwerp van een apparaat onderzoekt om te controleren of het aan de essentiële eisen in bijlage I, punt 1, voldoet, en een verklaring hierover verstrekt.


Module C beschrijft conformiteit met het type op basis van interne productiecontrole. Hiermee wordt dat gedeelte van een conformiteitsbeoordelingsprocedure bedoeld waarin de fabrikant de verplichtingen in de punten 2 en 3 nakomt en garandeert en verklaart dat de betrokken apparaten overeenstemmen met het type als beschreven in het certificaat van EU-typeonderzoek en voldoen aan de toepasselijke eisen van deze richtlijn.dr. Rick Elbersen