/ Home / FAQ / CE markering  

CE-markering pleziervaartuig uit 1998

Vraag Ik heb een zeilboot die in januari 1998 door de bouwer aan mij is opgeleverd. Vervolgens heb ik het schip zelf verder afgebouwd en ben er mee gaan varen. Ik ben nu nog steeds (eerste) eigenaar van het schip. Als ik het schip verkoop moet ik het dan alsnog CE markeren.


Antwoord
De regel waar jij je op beroept maakt het mogelijk dat een particulier
zelf een boot bouwt zonder dat deze de hele lading CE papierwerk moet
verrichten. Ik neem aan dat alleen mensen het doen die verstand van zaken
hebben. Is dat niet het geval, dan zal de richtlijn en de bijhbehorende
normen een basis zijn om vanuit te gaan werken. Men zal immers het wiel
niet opnieuw gaan uitvinden.

In principe moet een CE-markering op een product worden aangebracht indien:
* Het product voor het eerst in gebruik wordt gesteld binnen de EU
* Het product in de handel wordt gebracht binnen de EU.

Het genoemde artikel ontheft de maker van een boot van het eerste
aandachtspunt, mits deze de boot minimaal 5 jaar zelf gebruikt. Hierdoor
wil men voorkomen dat je 20 boten op de werf hebt die je allemaal maakt
voor eigen gebruik! Na die 5 jaar ben je echter niet vrij om de boot
zonder CE-markering in de handel te brengen. Er is geen ontheffing voor de
CE-markeringsverplichtingen en eisen voor de boot als handelsproduct.
Aangezien normaal gesproken zo'n kapitaal intensief product als een boot
niet cadeau wordt gegeven denkt men zo de zaak voldoende afgedekt te
hebben.

Anderzijds moet je als verkoper ook oppassen. Ik koop je boot en heb
weinig ervaring met boten. Ik ga er mee zeilen en dat gaat perfect en
snel. De boot is echter zo rank dat ik daarmee voorzichtiger moet
manouvreren dan met CE-gemarkeerde boten. De boot slaat hierdoor om en er
verdrinken mensen. Op dat moment loop jij als bouwer van de boot het
risico (deels) aansprakelijk te worden gesteld voor de gevolgen van het
ongeluk. De rechter zal dan de betreffende richtlijn en onderliggende
normen als uitgangspunt nemen. Voldoet de boot aan de CE eisen (zowel
technisch als qua meegeleverde documentatie), dan is het vele malen
eenvoudiger aan te tonen dat mijn ondeskundigheid de oorzaak van het
ongeval was en dat jij daar niet aansprakelijk voor kan worden gesteld.

Samenvattend:
1. Formeel moet de boot bij het in de handel brengen CE gemarkeerd worden.
2. Het lijkt leuk een boot zonder CE-markering door te kunnen verkopen,
maar als er naderhand iets gebeurt kan jij daar door de rechter (deels)
aansprakelijk voor worden gesteld. Dat kan vergaande gevolgen hebben.M. Verwoerd