/ Home / FAQ / CE markering  

Moet een slaapkussen CE-markering hebben?

Vraag Moet een slaap kussen en hoes een CE label hebben ?


Antwoord
Ik zou niet weten op grond van welke richtlijn. Dus nee.

Willem Verwoerd