/ Home / Zorgsystemen / Arbozorg  


Arbozorgsysteem volgens OHSAS 18001

Het verminderen van de risico's, het beperken van het aantal ongevallen, de werkomgeving op kantoor, RSI, hogere ziektekosten, nieuwe wet- en regelgeving e.d. zorgen ervoor dat organisaties steeds meer aandacht besteden aan veiligheids- en arbozorg.

Een risico-inventarisatie is vaak de eerste stap naar een veiligere werkomgeving. Vervolgens dient u deze risico’s structureel en systematisch aan te pakken. Om de arbozorg en veiligheid in organisaties te borgen en bevorderen zijn (inter)nationale normen ontwikkeld. U kunt deze normen gebruiken als handleiding om in uw organisatie een arbo- en veiligheidssysteem op te zetten. DNV gebruikt deze normen om de praktische werking van uw systeem te beoordelen. Bij goed gevolg ontvangt uw organisatie het certificaat.


Arbomanagement norm OHSAS 18001
De OHSAS 18001 is een internationale norm, OHSAS staat voor ‘Occupational Health and Safety Assessment Series’: vrij vertaald de vereisten voor het beheersen van de Gezondheid en veiligheid op de werkplek. Het is een handleiding voor het opzetten van een arbomanagementsysteem en is op alle soorten bedrijven van toepassing.

Met een arbomanagementsysteem kunt u opdrachtgevers, Arbeidsinspectie en anderen aantonen dat de arbeidsomstandigheden in uw organisatie goed geregeld zijn, dat risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd worden en dat de medewerkers aangezet zijn gericht te leren van ervaringen. De structuur van de OHSAS 18001 norm is identiek aan die van de ISO 9001:2000 en de ISO 14001, wat de integratie van de verschillende standaarden in één systeem en het uitvoeren van gecombineerde audits (het beoordelen van meerdere standaarden tegelijkertijd) vergemakkelijkt.


www.dnvba.nlGo to www.dnvba.nl