/ Home / FAQ / Arbo - VCA  

Toelichting op de preventiemedewerker

Zoals u weet was de verplichte inschakeling van een Arbodienst sinds de invoering al strijdig met de Europese voorschriften en is dus niet meer verplicht.

Hiermee is destijds invulling gegeven aan het arrest van het Europese Hof, dat zegt dat interne deskundigheid bij uw bedrijf voorrang verdient boven extern ingehuurde ondersteuning.

Gevolg is dat alle bedrijven een 'preventiemedewerker' moeten hebben en Arbodiensten een overbodig artikel geworden zijn. Als het even kan moet zo'n preventiemedewerker iemand uit de eigen gelederen zijn en bij minder dan 15 medewerkers mag de ondernemer deze taak ook zelf op zich nemen. Als dat intern niet mogelijk blijkt te zijn dan is het de bedoeling dat u dat eerst met externe hulp de boel op gaat tuigen. Als dat allemaal echt niet anders kan dan mag u dit extern regelen.Wat heeft het om het lijf
U moet een preventiemedeweker aanstellen. In de praktijk zal veelal de 'oude' arbocoördinator of de bedrijfshulpverlener aangewezen worden als preventiemedewerker, dus weinig nieuws onder de zon. Deze preventiemedewerker zal zich vooral bezig moeten gaan houden met de uitvoering van de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Op basis daarvan moet hij/zij concrete en werkbare voorstellen doen om de veiligheid en gezondheid in het bedrijf te bevorderen. Alhoewel het opstellen van een RI&E vaak over het voetlicht komt als zijnde een soort hogere wiskunde spreekt het voor zich dat een eigen medewerker beter inzicht heeft in de risico's en de mogelijke maatregelen dan een externe persoon. Alhoewel het de eigen medewerker wellicht ontbreekt aan de nodige knowhow omtrent allerlei normen, maar daar is via www.Euronorm.net en andere informatiebronnen al een eind mee te komen.Wat moet de preventiemedewerker weten?
Een preventiemedewerker moet weten welke risico's er in zijn bedrijf spelen, dit kan hij halen uit de RI&E.


De taken van een preventiemedewerker bestaan bijvoorbeeld uit:

- voorlichten over het onderhoud van apparaten
- het bewaken van het juiste gebruik van beschermingsmiddelen
- instructie geven over het werken met gevaarlijke stoffen.
De risico-inventarisatie en –evaluatie van het bedrijf en het bijbehorende plan van aanpak vormen de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten. Als de ri&e bijvoorbeeld het gebruik van afzuigkappen voorschrijft, moet de preventiemedewerker weten wat de risico’s zijn van niet of ondeskundig afzuigen en hoe de apparaten onderhouden moeten worden.

In bedrijven met ten hoogste 15 werknemers mag de werkgever zelf de taak van preventiemedewerker op zich nemen.

De preventiemedewerker hoeft geen algemene cursus te volgen, zolang hij of zij maar over de specifieke kennis van arborisico’s beschikt die voor het bedrijf relevant is.Cursus Preventiemedewerker 'verplicht'?
De indruk wordt regelmatig gewekt dat u verplicht bent een cursus te volgen of dat de preventiemedewerker gecertificeerd zou moeten zijn. Dit is allemaal onzin. U moet een preventiemedewerker benoemen, maar u hoeft hiervoor geen cursus te volgen.
Drs. Richard Winter met dank aan Marco Heyndijk Stork Industry Services