/ Home / FAQ / Import / export  

Gasmetingen

VraagAntwoord
Uit uw vraag meen ik te kunnen halen dat er twee zaken door elkaar lopen; ATEX en mogelijke overschrijdingen van MAC waarden.

Voor ATEX zijn de metingen niet van belang omdat men uitgaat van een potentieel gevaar en niet de reele waarden. Hoe om te gaan met ATEX problematiek in de gebruiksfase hebben we in Nederland een helder document de NPR7910-1 voor gas en de NPR7910-2 voor stof. De benodigde gegevens zijn onder meer de MSDS kaarten, hoeveelheid afzuiging, hoeveelheid aanwezige stof, en geschiktheid van machinerieën. Overigens hoort bij u ook aanwezig te zijn een Explosie Veiligheids Document, hierin zou ook alle informatie moeten staan.

De MAC waarden worden ook aangegeven op de MSDS kaarten en als potentieel deze waarden overschreden kunnen worden moet de ruimte met apparatuur bewaakt worden. Bij overschrijding zou dan de ruimte geëvacueerd moeten worden.

Voor zover ik snel heb kunnen nagaan zijn de door u opgegeven stoffen zowel potentieel ATEX als wel potentieel een gezondheidsgevaar. Controleer de MSDS kaarten, let op wel de nieuwe versie; EU-GHS! De werkgever is verplicht om maatregelen te treffen en personeel voor te lichten en te instrueren.Kees Teutscher