/ Home / FAQ / CE markering  

Private label

Vraag Een klant van ons wil onze producten onder een "private label" gaan voeren. Het gaat om een poederproduct en hij wil dat wij de zakken af vullen. Wij zullen niet hetzelfde produkt gaan leveren maar een afgeleide hiervan (licht vereenvoudigd).
- Zijn wij verplicht om op de verpakking onze naam/logo of een herkenningsteken te vermelden?
- Hoe is de aansprakelijkheid geregeld juridisch?
Antwoord
Als jouw klant goed vastlegd dat hij de producten onder eigen label de markt op wil brengen, dan kan je zonder jullie info / logo de producten leveren. Jouw bedrijf stelt zich op als een jobber die (op specificatie van de fabrikant (jouw klant) het product maakt. Jullie klant presenteert zich naar de markt als fabrikant. Die presentatie is namelijk niet afhankelijk van het feit of hij al dan niet over eigen productiefaciliteiten beschikt. Hij is dus ook verantwoordelijk voor alles wat de Europese (CE) wetgeving betreft. Aangezien er een aantal zaken bij jouw klant de kennis niet aanwezig is, moet hij jullie vertrouwen. Jullie zullen hem in principe de belangrijke gegevens niet willen geven. Anders kan hij zo naar een concurrent lopen en daar het product laten maken. Alleen als hij te maken krijgt met een juridische procedure heeft hij een groot probleem. Hij heeft veel informatie nodig die hij niet in zijn constructie dossier heeft. Dat ligt immers bij jullie. Vandaar dat het belangrijk is als je onder private label iets laat maken afspraken te maken voor het geval dat de overheid gegevens wil hebben. Is er niets overeengekomen, dan kunnen jullie niet worden verplicht die gegevens aan hem (of de overheid die het heeft gevraagd) te verstrekken.

Resumé: Formeel is je klant aan te spreken als er iets mis zit rond de Europese richtlijnen. Jullie zijn door het private label daar van uitgesloten. Een separate overeenkomst zal (een deel van) die verantwoording weer bij uw bedrijf kunnen leggen.

Uiteraard zijn jullie wel aan te spreken als jullie producten leveren die niet in overeenstemming zijn met de bestelling. Dat valt onder product aansprakelijkheid. Je moet dus oppassen dat je de klant geen afwijkend product levert waarvan hij denkt dat het identiek is aan jullie product. Een fractie afwijken mag, mits het bij de klant bekend is en de werking uiteraard voldoet aan de eisen die daar aan gesteld kunnen worden.

Het technisch blad en de safety data sheet, aansluitend op het product dat hij geleverd krijgt, zie ik al als een extra service aan hem. Op basis daarvan kan hij zijn producten met de juiste informatie in de handel brengen. Dus qua productaansprakelijkheid doen jullie al meer dan strikt genomen mag worden verwacht van een jobber.
Willem Verwoerd