/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / ATEX 114 en 153 / Artikelen  

Zone classificatie

De werkgever is verplicht de explosiegevaarlijke zones te markeren. Bij het in kaart brengen van de zones kunnen een tweetal documenten gebruikt worden:
- Deel 1 NPR 7910-1; “Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar’
- Deel 2 NPR 7901-1; ‘Stofontploffingsgevaar’.

In deze praktijkrichtlijnen komt wordt de gevarenzone-indeling behandeld en is er aandacht voor de eigenschappen van brandbare stoffen en een opsomming van ontstekingsbronnen.

Klik hier voor handige en bewerkbare ATEX templates uit onze webshop

Brandbare gassen, dampen en nevels in combinatie met lucht

Zone 1
Een gebied waarin een mengsel van brandbare stof in de vorm van gas, damp of nevel in combinatie met lucht, tijdens normaal bedrijf af en toe een explosief kan worden.
- Tussen 10 en 1.000 uur per jaar.

Zone 2
Een gebied waarin een mengsel van brandbare stof in de vorm van gas, damp of nevel in combinatie met lucht, tijdens normaal bedrijf niet waarschijnlijk is. Of, wanneer dit toch voorkomt, het verschijnsel van korte duur is.
- Minder dan 10 uur per jaar.

 

Brandbare stoffen in combinatie met luchtZone 20
Een gebied waarin een wolk brandbaar stof in lucht voortdurend gedurende lange periode of herhaaldelijk aanwezig is.
- Meer dan 1.000 uur per jaar.

Zone 21
Een gebied waarin een wolk brandbaar stof in lucht, in normaal bedrijf, af en toe aanwezig kan zijn.
- Tussen 10 en 1.000 uur per jaar.

Zone 22
Een gebied waarin een wolk brandbaar stof in lucht bij normaal bedrijf niet waarschijnlijk is. En, wanneer dit toch gebeurt de tijdsduur kort is.
- Minder dan 10 uur per jaar.
 

Ing. Bram Riedijk MSc