/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / ATEX 114 en 153 / Artikelen  

Zone classificatie

De werkgever is verplicht de explosiegevaarlijke zones te markeren. Bij het in kaart brengen van de zones biedt ATEX 153 niet veel soelaas. In Nederland werden de NPR 7910-1 en 2 gebruikt en tegenwoordig is er een IEC norm, de IEC 60079-10-1:2015


Brandbare gassen, dampen en nevels in combinatie met lucht (GAS)

Zone 0
Een gebied waarin een mengsel van brandbare stof in de vorm van gas, damp of nevel in combinatie met lucht, tijdens normaal bedrijf af en toe een explosief kan worden.
- Meer dan 1.000 uur per jaar.

 

Zone 1
Een gebied waarin een mengsel van brandbare stof in de vorm van gas, damp of nevel in combinatie met lucht, tijdens normaal bedrijf af en toe een explosief kan worden.
- Tussen 10 en 1.000 uur per jaar.


Zone 2
Een gebied waarin een mengsel van brandbare stof in de vorm van gas, damp of nevel in combinatie met lucht, tijdens normaal bedrijf niet waarschijnlijk is. Of, wanneer dit toch voorkomt, het verschijnsel van korte duur is.
- Minder dan 10 uur per jaar.

 

 

 

Brandbare stoffen in combinatie met lucht (STOF)

Zone 20
Een gebied waarin een wolk brandbaar stof in lucht voortdurend gedurende lange periode of herhaaldelijk aanwezig is.
- Meer dan 1.000 uur per jaar.

Zone 21
Een gebied waarin een wolk brandbaar stof in lucht, in normaal bedrijf, af en toe aanwezig kan zijn.
- Tussen 10 en 1.000 uur per jaar.

Zone 22
Een gebied waarin een wolk brandbaar stof in lucht bij normaal bedrijf niet waarschijnlijk is. En, wanneer dit toch gebeurt de tijdsduur kort is.
- Minder dan 10 uur per jaar.
 

 

Cursus of bewerkbare templates voor ATEX?

EVD template (explosieveiligheidsdocument)

> e-learning opstellen explosieveiligheidsdocument

 

Ing. Bram Riedijk MSc