/ Home / FAQ / Import / export  

Import ATEX/PED producten uit Letland

Vraag Onlangs is Estland toegetreden tot de EU, voorzover ik weet hebben zij reeds 2 jaar de verplichting om de Europese wet- en regelgeving na te leven. Onze onderneming is in Estland in concurrentie met een lokale leverancier die haar mechanische apparatuur niet kan leveren conform CE/PED en ATEX. Wij kunnen dit wel. Mag onze klant toch zonder deze waarmerken bij de lokale leverancier kopen. Indien het antwoord nee is, welke weg zou dan lokaal moeten worden bewandeld om deze zaak bij de autoriteiten bekend te maken?Antwoord
Formeel mag dit niet meer na de toetreding. Wordt dan toch een product aangeboden dat niet aan de eisen voldoet, dan zal de in Estland aangewezen controlerende instantie op de hoogte moeten worden gesteld van uw klacht. Dit moet zoveel als mogelijk worden onderbouwd. Welke instantie dat is weet ik niet. Ik vermoed dat, net als in Nederland, het ministerie van Economische Zaken daar de spil in het systeem van Eruopese richtlijnen is.


Willem Verwoerd