/ Home / FAQ / CE markering  

RoHs en niet elektrische producten?

Vraag
Een Zwitserse klant van ons vraagt ons om een RoHS verklaring te sturen voor onze producten. Nu begrijp ik (voor zover ik het kan volgen) dat dit alleen van toepassing is op elektrische apparaten en elektronica. Onze producten zijn passieve producten uit kunststof en/of staal en bevatten geen elektronica.


Antwoord

De RoHS richtlijn is hier vrij duidelijk is:

Deze richtlijn voorziet in de voorschriften om het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA) te beperken en zo bij te dragen tot de bescherming van de volksgezondheid en het milieu, met inbegrip van de milieu hygiënisch verantwoorde nuttige toepassing en verwijdering van afgedankte EEA.

Er wordt niet gesproken over andere toepassingen. Dus de RoHS is specifiek alleen voor EEA.

De Richtlijn geeft een lijst met gevaarlijke stoffen en geeft om milieutechnische redenen aan dat er een maximum is aan de gebruikte hoeveelheden. Het gaat daarbij om:

· Lood - Pb

· Kwik - Hg

· Cadmium - Cd

· Chroom VI - Cr6 (zeswaardig chroom)

· PBB’s (polybroombifenylen)

· PBDE’s (polybroomdifenylethers)

Raadpleeg de RoHS verderop op de site om een en ander even goed vast te stellen.


dr. Rick Elbersen