/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Brandveiligheid / Rookmelders  

CO-melders
koolmonoxide melders

Besteed ook voldoende aandacht aan het gevaar van koolmonoxide-vergiftiging. De laatste jaren nemen ongevallen met koolmonoxide (CO) sterk toe. Dit is onder andere te wijten aan de beter geïsoleerde huizen. Niet alleen bij brand komt koolmonoxide (CO) vrij, maar ook bij slecht functionerende geisers, CV-ketels en open haarden kan koolmonoxide vrij komen. Dit gevaar is wellicht nog groter dan brand, omdat brand door ons kan worden waargenomen. Koolmonoxide is echter onzichtbaar, reukloos, smaakloos en niet voelbaar. Daarom is het zo belangrijk om naast een rookmelder ook een CO-melder in huis te hebben die in alarm komt zodra de concentratie koolmonoxide te hoog is. Blootstelling aan een lage concentratie gedurende een langere periode is net zo schadelijk als blootstelling aan een hoge concentratie gedurende een korte periode. CO-melders zijn zeer effectief tegen dit gevaar en kunnen zeker levens sparen. Een goede CO-melder alarmeert op basis van een tijdgewogen meetwaarde. U wordt dan zowel bij hoge als bij lage concentraties gewaarschuwd.Plaatsing van rookmelders en CO-melders
Plaats eventueel extra rookmelders in alle kamers. Liefst in het midden van een ruimte en altijd aan het plafond, want rook gaat omhoog. Vergeet niet een rookmelder te plaatsen in slaapkamers, want als u slaapt, merkt u geen gevaar, uw reuk dan niet werkt. Veel mensen komen om bij een brand terwijl ze slapen.

Plaats een CO-melder op ±1,5m hoogte; koolmonoxide stijgt namelijk niet. Wanneer de CO-melder tegen het plafond is bevestigd, reageert deze te laat.

De rookmelder reageert ook op stoom. Plaats daarom geen rookmelder in de keuken en badkamer. Als u rookmelders aanschaft, kies dan melders die voorzien zijn van Goedgekeurd Keurmerkinstituut of KOMO-keur.Wat is koolmonoxide
Koolmonoxide (CO) is een onzichtbaar, reukloos en smaakloos gas dat niet met één van onze zintuigen kan worden waargenomen. Hierin schuilt het gevaar van dit zeer giftige gas. Omdat u koolmonoxide niet kunt waarnemen kan het u doden voordat u zich er van bewust bent. Veel mensen lijden aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging hoewel ze niet zijn blootgesteld aan concentraties die dodelijk zijn. Lage concentraties gedurende een langere periode kunnen de gezondheid schaden zonder dat de oorzaak bekend is. Men voelt zich niet lekker, duizelig of grieperig en heeft er geen idee van dat het een gevolg is van koolmonoxidevergiftiging.Waar komt koolmonoxide bij vrij?
Koolmonoxide komt vrij bij een onvolledige verbranding in brandstof gestookte apparatuur zoals gas- en olieboilers, op gas werkende droogtrommels, CV-ketels, geisers, open haarden, houtkachels, gasfornuizen en gaskachels. Onvoldoende ventileren en de verbeterde isolatie van woningen hebben er de afgelopen jaren toe bijgedragen dat ongevallen door koolmonoxide sterk zijn toegenomen. Het plaatsen van koolmonoxidemelders die in alarm komen bij gevaarlijke concentraties koolmonoxide is daarom geen overbodige luxe.De 9V stand-alone koolmonoxide melder
Zodra de CO-melder is geactiveerd wordt de omgevingslucht continue bemonsterd en gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide. De sensor reageert op een in de tijd gemeten gemiddelde waarde koolmonoxide. Deze waarde is afhankelijk van de concentratie koolmonoxide (ppm) en de tijdsduur van blootstelling. De melder geeft een vroegtijdig alarm wanneer er een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan als gevolg van een te hoge concentratie koolmonoxide. Dit vooralarm (laag alarmniveau) stelt u in staat om actie te ondernemen voordat er een levensbedreigende situatie ontstaat. Blijft de concentratie toenemen dan schakelt de melder over op het hoofdalarm (hoog alarmniveau).Wanneer de melder in alarm komt
De koolmonoxide melder is voorzien van een akoestisch alarm (85dB) dat zich onderscheidt van andere alarmgevers zoals rookmelders door gebruik te maken van de morsecode van CO. Met behulp van de Pauze/Test functie kan het alarmsignaal tijdelijk worden onderbroken zodat u in de gelegenheid wordt gesteld om te ventileren, de oorzaak van het probleem op te zoeken en de uitstoot van koolmonoxide stop te zetten. Blijft de concentratie te hoog dan zal de melder na 5 minuten weer in alarm treden.Onderhoud
De CO-melder is voorzien van een 9 Volt batterij die een levensduur heeft van minimaal 5 jaar onder normale omstandigheden. Behoudens het af en toe reinigen van de buitenzijde met een droge doek, heeft de melder geen onderhoud nodig. Ook kalibreren van de melder is niet nodig. Wel is het wenselijk de melder wekelijks te testen door middel van de Pauze/Test knop.Plaatsing
Per woning adviseren wij minimaal één koolmonoxide melder te installeren in of in de nabijheid van uw slaapkamer(s). Het is echter aan te bevelen om in de woonkamer en op iedere etage van uw woning een melder te plaatsen. Plaats de melder minstens op enige afstand van een apparaat dat koolmonoxide kan afgeven. Dit voorkomt onnodig vals alarm wanneer kortstondig een kleine hoeveelheid koolmonoxide wordt uitgestoten, bijvoorbeeld bij het starten van een auto, het aansteken van een gasfornuis of het opstarten van een gaskachel.

Auteur: drs. Richard Winter met dank aan www.ajaxfire.nlGo to www.ajaxfire.nl

Attached files:

co-melder.jpg