/ Home / FAQ / Import / export  

Problemen bij import en CE-markering

Vraag Vorig jaar hebben we opdracht gekregen een partij draagbare TV's inclusief adaptors te leveren aan een Duits bedrijf. In de opdracht heeft de klant niet aangegeven aan welke technische richtlijn, normen of andere voorwaarden de producten moesten voldoen. Eveneens was in de order niet beschreven in welke landen het bedrijf de producten zou gaan verkopen.

Nu is er een probleem ontstaan, de TV's hebben geen CE-markering maar de adaoptors wel. Wij hebben de goederen in China besteld met de voorwaarde dat ze voldoen aan de CE-eisen. Het kan echter zijn dat de fabriek in kwestie vergeten is de CE-markering op de goederen aan te brengen.

Ik heb dan ook de volgende vragen:
- als de afnemer geen vermelding maakt in de inkooporder dat de goederen dienen te voldoen aan de CE-norm, zijn wij als importeur dan toch verplicht om de goeden te laten voldoen aan de CE-norm.

- Moet de draagbare TV ook een CE markering hebben.

- Is het voldoende dat de verpakking van het product de CE-markering draagt, of dient het product ook deze markering te dragen.

- Omdat de klant pas 10 maanden na levering onderhavig probleem kenbaar maakt, en onze leveringsvoorwaarden stellen dat reclames binnen 8 dagen na ontvangst goederen schriftelijk aan ons gemeld moeten worden, vermoeden wij dat de klant in ieder geval te laat is met zijn al of niet terechte bemerkingen. Maar geldt dat ook in de complexe wereld van productaansprakelijkheid?
Antwoord
Ik ben geen jurist en kan geen juridisch sluitende antwoorden geven. Wel kan ik ophoofdlijnen aangeven hoe één en ander in elkaar zit.

Wat is de basis:
Een product dat in het werkingsgebied van de Europese richtlijnen op de markt wordt gebracht of voor het eerst in gebruik wordt gesteld moet voldoen aan de Europese richtlijnen. Indien een product buiten het werkingsgebied van de Europese richtlijnen wordt gemaakt, wordt degene die het product importeert als fabrikant beschouwd.

Juridisch gezien ben jij dus fabrikant. Een klant mag er vanuit gaan dat de producten die hij geleverd krijgt voldoen aan de daarvoor geldende wetten. Dit hoeft niet te worden vermeld op de bestelling. Als ze er niet aan hoeven te voldoen, dan moet het wel worden vermeld op de bestelling. Formeel weet jij niet waar jouw klant de producten op de markt brengt. Ligt het vast dat dit buiten het werkingsgebied van de EU is, dan mag je producten zonder CE markering leveren. Alleen is het dan zaak dit duidelijk op de documenten te vermelden. Anders loop jij of de klant het risico dat de voorraad na een inspectie door de overheid uit de handel wordt genomen.

De producten zijn in China besteld met CE markering. Het is van belang na te gaan of ze aan de eisen voldoen. Ik zou in ieder geval in China navraag doen. Voldoen deze aan de eisen, maar is men vergeten een CE markering aan te brengen, dan kan dat alsnog gebeuren. Alleen moet je er voor oppassen dat men niet zegt dat het zo is, terwijl men er niets aan heeft gedaan. Hoe je dat na moet gaan kan ik zo niet aangeven. Mogelijk moet je een deskundige eens naar het product laten kijken. Die kan visueel het product inspecteren. Is dat goed, dan is de kans groot dat alles goed zit. Ziet die persoon al gekke dingen, dan kan je het schudden.

Het probleem spitst zich toe op de 12V TV. De adaptor heeft een CE markering. Deze moet zijn gebaseerd op de VEM (CE versie van de laagspanningsrichtlijn) en de EMC richtlijn. De TV valt uitsluitend onder de EMC richtlijn. Het voltage is te laag voor de VEM. Op basis van de EMC richtlijn moet de CE markering op het product worden aangebracht. Als er de normale "Europese" componenten zijn gebruikt, dan verwacht ik niet veel problemen. Maar is er gewerkt met componenten die bestemd waren voor de Chinese markt, dan blijken er nogal eens problemen te zijn. Met name de instraling vanuit andere apparaten kan leiden tot storingen.

De CE markering moet onverbrekelijk op het product zijn aangebracht. Dat mag in de praktijk ook een sticker zijn, mits deze niet eenvoudig te verwijderen is. Uitzonderingen zijn er alleen voor hele kleine producten zoals LEGO stenen.

Nogmaals, ik ben geen jurist dus een echte uitspraak over de late reclamering kan in niet geven. Alleen staat een Europese richtlijn hoger in rangorde dan jullie verkoopvoorwaarden. De klant had naar mijn idee er op mogen vertrouwen dat de producten aan de richtlijnen zouden voldoen. Daarnaast hebben jullie iets geleverd dat juridisch gezien nooit geleverd had mogen worden. Mijn inschatting is dat je voor de rechter weinig kans maakt onder de problemen uit te komen door je te beroepen op jullie verkoop voorwaarden.

Hopelijk is een en ander zo wat meer duidelijk.

Heb je nog vragen, dan hoor ik het wel.


Willem Verwoerd