Inleiding HACCP voor machinebouw
voedselveiligheid

HACCP voor machine bouwers
De wettelijke basis voor de HACCP richtlijn 1935/2004 Lees meer >>.De kern van de richtlijn
- Alle levensmiddelenbedrijven dienen ieder aspect van hun werkzaamheden dat bepalend is voor de veiligheid van eet- en drinkwaren die in dat bedrijf worden bereid, verwerkt, behandeld, verpakt, vervoerd, gedistribueerd of verhandeld, te identificeren.
- Door het levensmiddelenbedrijf worden, rekening houdend met het bovenstaande, passende veiligheidsprocedures vastgesteld, toegepast, gehandhaafd en herzien, teneinde de veiligheid van de eet- en drinkwaren die in dat bedrijf worden bereid, verwerkt, behandeld, verpakt, vervoerd, gedistribueerd of verhandeld te waarborgen.
Een en ander is in Nederland opgenomen in artikel 30 van de Warenwetregeling hygiëne van levensmiddelen.

De HACCP gaat primair over voedselveiligheid. Een fabrikant van onderdelen van productielijnen heeft hier zijdelings mee te maken. Bepaalde materialen waarmee de machines kunnen worden opgebouwd zijn niet toegestaan, bepaalde smeermiddelen mogen niet worden gebruikt of alleen indien ., de installatie moet op een bepaalde manier schoongemaakt kunnen worden enzovoort. Lees meer >>
Fabrikanten, die te maken hebben met de HACCP, kunnen wizard op Euronorm doorlopen Lees meer >>Hoe voldoe ik aan de HACCP eisen?
De basis voor ontwerpen is de EN 1672-2 van 1997 met algemene basisregels voor het ontwerpen van machines voor de voedselbereiding. Momenteel (augustus 2003) wordt gewerkt aan een revisie van deze norm. De verkoopprijs van deze norm verschilt per norminstituut. Voor prijsoriëntaties kan worden ingelogd op de websites van de diverse organisaties via Lees meer >>
Indien slechts een deel van een machine wordt geleverd, zal met de (samen) bouwer van de machine afgesproken moeten worden aan welke ontwerpeisen het toe te leveren deel moet voldoen. Als dit goed is vastgelegd, kan een toeleverancier aan de norm voldoen zonder de norm te hoeven raadplegen. Deze werkwijze leidt tot beduidend minder discussie en problemen met de opdrachtgever dan het zelf interpreteren van de norm.Met welke middelen?
Op Euronorm is een overzicht van de belangrijkste normen in het kader van de HACCP gepubliceerd. Deze kunt u kostenloos downloaden.
Een bedrijf heeft meestal geen testfaciliteiten, dus kan niet werken met deze normen. De bedrijven lossen dit op door aan hun toeleveranciers te vragen welke materialen geschikt zijn om in bepaalde zones van een HACCP omgeving te gebruiken. De toeleverancier heeft hier meestal informatie over van de fabrikant waar zij inkopen. Op basis van die informatie kunnen zij hun klanten precies kunnen informeren welke materialen in relatie met de betreffende HACCP zones geschikt zijn. De lijst met normen is handig om na te gaan of uw toeleverancier refereert aan de juiste normen.
Waar moet ik op letten
- Er zijn soms meer normen dan alleen de EN 1672-2 relevant.
- Andere richtlijnen zoals de Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn en EMC-richtlijn zullen onverkort van toepassing blijven op de installatie.
- De toegeleverde halffabrikaten vallen vaak onder de Machinerichtlijn. In de meeste gevallen moeten deze worden geleverd met een II-B verklaring.
Welke andere vragen zijn er
De vragen die we ontvangen gaan over het algemeen over hoe de andere Richtlijnen gebruikt moeten worden in relatie met de HACCP richtlijnen. De belangrijkste items zijn opgenomen in de rubriek FAQ van Euronorm>>
Ing. Willem Verwoerd www.syntens.nlGo to www.syntens.nl