/ Home / FAQ / Import / export  

Import motoren USA
eisen en keuringen

We willen industrie motoren importeren uit de USA. Deze motoren worden gebruikt als verplaatsbare (mobiele) motor. Waar dienen we op te letten en aan welke eisen dienen deze motoren te voldoen?


Antwoord
Naar mijn idee moet u aandacht besteden aan:
* Geluidemissie
* EMC
* Uitlaatgassen (luchtverontreiniging)

U moet op eigen verantwoording verklaren dat de motor voldoet aan de Europese eisen. Primair moet u dus overtuigd zijn dat dit product voldoet. U valt naar mijn idee niet onder een verplicht regime zoals dat geldt voor gevaarlijke machines. Wel moet u er voor zorgen dat u voldoende "bewijs" heeft dat uw product voldoet aan de eisen. Dus u moet op voorhand moet u "bewijs materiaal" vergaren.

Ik neem aan dat er ook in de USA eisen zijn aan de luchtverontreiniging welke motoren mogen veroorzaken. Daar zullen meetrapporten over zijn. Wat de eisen zijn binnen de EU weet ik niet. Ik adviseer u te zoeken bij de EU naar richtlijnen over dit onderwerp. De zoekmachine vindt u op het internet adres www.europa.eu.int/eur-lex/nl/search/search_lif.htmlGo to www.europa.eu.int/eur-lex/nl/search/search_lif.html een richtlijn over dit soort motoren, dan kunt u simpel zelf bekijken of de motor aan deze eisen voldoet. Dit op basis van de meetrapporten welke u ongetwijfeld ter inzage kan krijgen uit de USA.

In 2003 is een richtlijn voor geluid emissie van kracht geworden voor machines die in de open lucht worden gebruikt. Ik heb daar nog niet verder naar gekeken. Ik kan dus nog niet aangeven wat dit betekent voor uw product. Mogelijk kunt u hierover ook via de eerder genoemde zoekmachine informatie bij de EU vinden.

Het derde aspect is zijn de EMC eisen. Is het product opgebouwd met electronische componenten conform de EMC Guideline (meer informatie elders op deze site), dan mag worden aangenomen dat de product voldoet aan de EMC eisen. Is dit niet het geval, dan kan in de USA nagegaan worden of er meetgegevens zijn. Een EMC deskundige kan dan u informeren of het product wel voldoet een de Europese eisen. Eventueel kunt u een Quick Scan uit laten voeren. Dat zal tussen de 1000 en 2500 euro kosten.

Hopelijk bent u zo even voldoende geinformeerd.


Willem Verwoerd www.syntens.nlGo to www.syntens.nl