/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / ATEX 114 en 153 / Artikelen  

Schakelkasten in explosieve omgevingen

De conventionele schakelkast is niet geschikt om te worden gebruikt in een explosiegevaarlijke omgeving. Zou er een explosie plaats vinden in de ruimte waarin deze kast is geplaatst, dan kan de kast het begeven. Doordat de elektrische delen van de schakelkast open en bloot in de explosieve omgeving komen, kan er een kettingreactie ontstaan. 
Het mooiste is de schakelkasten buiten de potentieel explosieve omgeving te plaatsen. Echter dat is niet altijd mogelijk. Fabrikanten van schakelkasten zijn hier op ingesprongen en hebben een aantal verschillende schakelkasten ontwikkeld. Hier wordt van de drie meest gebruikte kort aangegeven wat de belangrijkste kenmerken van deze schakelkasten zijn. 

Drukvaste behuizing 
Binnen deze gecertificeerde kast kan gas binnendringen. Er kan in de kast dus een explosie plaats vinden. Deze explosie wordt als het ware in de kast ingekapseld. Als de drukgolf door de luchtspleten naar buiten komt is deze in de kast reeds zover afgekoeld dat deze in de omgeving geen nieuwe explosie meer kan veroorzaken. Het voordeel van deze kasten is dat gebruik kan worden gemaakt van normaal schakelmateriaal. Naast de kast moeten ook wartels, bedieningselementen en uitwendige delen ATEX gecertificeerd zijn. 

Behuizingen met verhoogde veiligheid 
Deze oplossing wordt soms gebruikt in een kast met verhoogd explosiegevaar, soms in combinatie met een drukvaste behuizing. Dit is afhankelijk van de klasse van veiligheid die moet worden bereikt. In de kast wordt uitsluitend gebruik gemaakt van ATEX gecertificeerd schakel materiaal. 

Overdruksystemen 
Het principe is dat er binnen de schakelkast een dusdanige overdruk is dat er nooit een explosieve stof naar binnen kan komen. Het nadeel is dat er een gecertificeerd besturingssysteem noodzakelijk is dat voldoet aan de EN 50016. 
In principe kan gebruik worden gemaakt van normaal schakelmateriaal. Wartels moeten minimaal voldoen aan IP 40. Voor de overdruk wordt gebruik gemaakt van (droge) instrumenten lucht. Ook kan gebruik worden gemaakt van inerte gassen. Over het algemeen is deze oplossing vrij duur. Echter moet er gewerkt worden met dubbele drukvaste kasten, of worden er meerdere schakelkasten aangesloten op het systeem, dan kan deze oplossing goedkoper uitvallen dan alternatieven. Auteur: Ing. W. Verwoerd www.syntens.nlGo to www.syntens.nl