/ Home / FAQ / Import / export  

Importen van buiten de EU
FAQ

Vraag
Wij hebben een machine buien de EU gekocht. Deze wordt opgesteld in de eigen productieruimte. De vraag is of, en zo ja, wat we moeten doen om aan de eisen die de Europese (CE) richtlijnen te voldoen.


Antwoord
De machine komt uit een land buiten de EU. Er mag door de fabrikant dan ook geen CE markering op aan worden gebracht. Dat mogen alleen in de EU gevestigde ondernemingen of importeurs doen. Waarom deze afspraak? Mocht iemand zaken onder de rechter willen brengen als er iets mis zit met deze machine waardoor schade is ontstaan, dan is een bedrijf van buiten de EU niet te dagvaarden binnen de EU. En de Europese richtlijnen gelden alleen binnen de EU. Dus dagvaarden op basis van Europese richtlijnen in Zwitserland is per definitie kansloos. Er moet een bedrijf zijn dat in de EU is gevestigd welk juridisch gezien verantwoordelijkheid te stellen is voor zaken met betrekking tot deze machine.

Omdat jullie de machine in de EU in gebruik nemen moet je het CE markeren. Dat is in dit geval jullie verantwoordelijkheid.

De machine valt naar alle waarschijnlijkheid onder de machine richtlijn, de EMC richtlijn en de Laagspanningsrichtlijn. Het kan zijn dat deze onder meer richtlijnen valt, maar dat is op basis van de ontvangen beperkte informatie niet vast te stellen. Ik focus het verhaal verder op de machine richtlijn, omdat deze het meest belangrijk lijkt.

Hoe kom je aan een CE markering voor een geïmporteerde machine?
- In een aantal gevallen heeft de fabrikant een onderneming binnen de EU opgericht en gevestigd die formeel die de rol van importeur op zich neemt. In dat geval zorgt deze firma er voor dat aan alle verplichtingen is voldaan, er een CE markering op de machine komt en aan alle andere verplichtingen is voldaan. De verkoop loopt formeel met deze onderneming als tussenpersoon. Als koper heb je verder geen problemen en kan je handelen alsof je normaal binnen de EU de machine hebt gekocht.
- Is dit niet het geval, dan is de koper wettelijk gezien de importeur die de machine voor het eerst in de handel brengt of voor het eerst in gebruik stelt binnen de EU. Deze importeur moet dan aan alle verplichtingen van de Europese richtlijnen voldoen die gelden voor deze machine.
Uit deze laatste zinsnede blijkt ook dat de inkoop van een machine voor eigen gebruik u niet ontheft van de verplichting te voldoen aan alle voor die machine geldende richtlijnen en deze CE te markeren.

Is het laatste het geval, dan moet er nogal wat gebeuren. De koper is degene die moet zorgen dat aan alle eisen van de Europese richtlijnen wordt voldaan. Dat betekent voor wat betreft de machine richtlijn een Nederlandse gebruiksaanwijzing; het beschikken over een TCD (Technisch Constructie Dossier) en de CE markering plaatsen op de machine en zorgen voor een verklaring van overeenstemming. Hierbij is het raadzaam de sheets in Euronorm.net eens na te lezen die gaan over private label. Veel van de daar genoemde zaken spelen ook in dit geval.

Met het vertalen van het TCD zou ik even wachten. Het TCD kan deels worden opgevraagd door een bevoegde instantie als er bijvoorbeeld een ongeval is gebeurd (er moet een reden zijn). Dan moet je binnen redelijke termijn de stukken ter beschikking kunnen stellen. Waar nodig kan je dus nog even vertalen. De gebruiksaanwijzing moet wel in het Nederlands aanwezig zijn tenzij je nadrukkelijk kan aantonen dat het personeel een buitenlandse taal voldoende beheerst om een veilig gebruik mogelijk te maken (Diploma's!). Dit kan en mag je niet uitstellen! Die verplichting gaat wel ver. Als op een chemische plant de company taal Engels is, dan moet er toch veel in het Nederlands aanwezig zijn. Zijn er ongevallen, dan komt er personeel op het bedrijfsterrein dat mogelijk geen Engels beheerst. Daar moet rekening mee worden gehouden.

De kern van het private label verhaal is het volgende:
Waarschijnlijk moeten de koper voor wat betreft het TCD, de gebruiksaanwijzing en het verder voldoen aan de EU richtlijnen blind varen op de gegevens van de fabrikant. Het is dan zaak de ondersteuning door de fabrikant in eventuele rechtszaken vooraf goed te regelen. Ook is het belangrijk afspraken te maken wat er gebeurd als er onverhoopt een veroordeling volgt omdat niet aan de eisen van de richtlijnen is voldaan. Een gevangenisstraf kan je niet overdragen, maar je kan ook een boete moeten betalen plus een forse schade vergoeding aan de persoon die de zaak onder de rechter heeft gebracht. Want meestal is hier een ongeval aan vooraf gegaan.

Het mag uit het bovenstaande blijken dat er toch meer van de koper wordt geëist bij de import van een machine uit een niet EU land dan bij de import van een machine uit een EU-lidstaat.


Auteur: Ing. W. Verwoerd