/ Home / FAQ / Import / export  

Onterechte weigering van producten in het buitenland

Vraag
In Nederland heeft een product de CE markering gekregen. Nu heeft een ander Europees land problemen met de CE, mag dat?Antwoord
In de eerste plaats mag een ieder die van mening is dat een CE markering onterecht is aangebracht, dit aanvechten. De vestigingsplaats maakt geen enkel verschil. Dus dat kan ook een in Nederland gevestigd bedrijf zijn.

De CE markering wordt onder eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf op het product aangebracht. Hierbij kunnen er verschillende uitgangssituaties zijn. Er heeft al dan niet een Notified (of Competent) body een uitspraak gedaan over het voldoen van het product aan de eisen van de Europese richtlijnen. Een CE adviesbureau heeft al dan niet de eerder genoemde uitspraak over het product gedaan.

Als een derde partij stelt dat de CE markering ten onrechte is aangebracht moet de producent aantonen dat dit niet het geval is. Dat kan ook betrekking hebben op delen van het product.

De klachten moeten gebaseerd zijn op de eisen die de richtlijnen. De interpretatie van de richtlijnen zou bij alle lid-staten gelijk moeten zijn. Het gebeurt echter maar al te vaak dat er toch verschillen in interpretatie zijn. Voor gevallen waar een onderneming ten onterechte van een buitenlandse markt wordt geweerd is er een klachtenloket. Het probleem is dat daar pas een klacht kan worden gedeponeerd als je product daadwerkelijk geweigerd is.

Formeel is er een vrije markt. Er zijn echter nog steeds veel mogelijkheden om de thuismarkt markt af te schermen. Daar wordt nog steeds gebruik van gemaakt, richtlijnen of niet. En juist het MKB heeft daar de meeste nadelen van omdat zij (financieel) niet in staat zijn daar tegen in te gaan. In Nederland heeft de overheid geen instantie die het MKB in dit soort gevallen terzijde kan staan.Willem Verwoerd