/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Klimaat, tilgewicht... / Onderwerpen  

Klimaat

Een te warme, te koude of tochterige werkomgeving zijn niet bevorderlijk voor de prestatie van de werknemer en kunnen ook de gezondheid schaden. Ook hier moeten we de oorzaak zoveel mogelijk aanpakken bij de bron. In een aantal gevallen zoals in de bouw zal dit niet altijd mogelijk zijn en zullen werknemers beschermde werkkleding moeten gebruiken.

Er zijn in feite drie factoren die het klimaat bepalen:
* de temperatuur van de omgeving;
* de luchtsnelheid (wind, tocht);
* de luchtvochtigheid.

Is er sprake van een hittebron op de werkplek probeer deze dan zoveel als mogelijk te isoleren, breng een geïsoleerde bedieningsruimte aan of beperk de blootstellingsduur. Een ander probleem is tocht, een combinatie van lage temperaturen en luchtsnelheid. Een luchtsnelheid van 0,15 meter per seconde wordt als optimaal ervaren. Het lichaam reageert snel op een ongename temperatuur of luchtsnelheid. Een grote variatie in de luchtvochtigheid wordt niet snel als onaangenaam ervaren. Een te lage luchtvochtigheid veroorzaakt uitdrogen van de slijmvliezen, neus en mond. Een te hoge luchtvochtigheid belemmert het verdampen van lichaamswarmte.


Rekening houdend met de aard van de werkzaamheden die door de werknemers worden verricht en de fysieke belasting die daar het gevolg van is, veroorzaakt de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid van de werknemers.


Indien door de temperatuur op de arbeidsplaats of door ongunstige weersomstandigheden toch schade aan de gezondheid van de werknemers kan ontstaan, worden persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. Indien de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen schade aan de gezondheid niet kunnen voorkomen, wordt de duur van de arbeid in een zodanige mate beperkt of wordt de arbeid met een zodanige frequentie afgewisseld door een tijdelijk verblijf op een plaats waar een temperatuur heerst als bedoeld in het eerste lid, dat geen schade aan de gezondheid ontstaat.