/ Home / Veilig werken en inspecties / NEN 3140 / Werkzaamheden / E werk  

Wie is bevoegd ?
Elektrotechnisch werk mag worden uitgevoerd door minimaal een vakbekwame persoon. Deze moet d...
more >>


Spanningsloos maken t.b.v elektrotechnisch werk
Met betrekking tot het spanningsloos maken kennen we twee varianten: 1. spanningsloos maken voor...
more >>


Spanningsloos maken bij niet-elektrotechnische werkzaamheden
Bij niet-elektrotechnische werkzaamheden gaat het er om dat het apparaat niet gaat draaien. De eisen...
more >>


Onder spanning werken
Overeenkomstig het Arbeidsomstandighedenbesluit mag er niet onder spanning worden gewerkt tenzij:
more >>


Storingzoeken
Bij het uitvoeren van metingen bijvoorbeeld ten behoeve van het zoeken van storingen is het vrijwel ...
more >>


Elektrische bedrijfsruimten
* Elektrische bedrijfsruimten zijn alleen toegankelijk voor vakbekwame personen. * De ruim...
more >>