/ Home / Veilig werken en inspecties / NEN 3140  

www.Euronorm.net/NEN3140

NEN 3140

In het Arbobesluit staat dat er veilig gewerkt moet worden, ook op elektrisch gebied. Om aan deze eis te voldoen kan NEN 3140 gebruikt worden. 

 

De bestrijkt in feite drie gebieden waarmee het op elektrisch gebied veilig zou moeten kunnen worden. Zo moet de elektrische (gebouwgebonden) installatie geinspecteerd worden, moeten de (elektrische) arbeidsmiddelen periodiek gekeurd worden en kent de norm een aanwijsbeleid van personen die iets op elektrotechnisch gebied doen. 

 

In NEN 3140 worden een drietal onderwerpen beschreven:

  • Inspectie elektrische (gebouwgebonden) installaties,
  • inspectie van elektrische arbeidsmiddelen
  • en een verhaal over bevoegdheden van personen.


Inleiding NEN 3140 >>
Waar gaat de norm over in kort bestek en is het op uw bedrijf van toepassing


Stappenplan implementatie NEN 3140  >>
Hoe u op een praktische wijze de norm kunt implementeren en wat daarbij komt kijken


Inspectie elektrische installaties >>
Wat valt er onder de inspectie van elektrische installaties, waaruit bestaan de inspectiepunten, hoe vaak moet u een installatie inspecteren en wie mag dit doen


Periodieke inspectie van elektrische apparaten >>
Welke elektrische apparaten moet u inspecteren en hoe vaak moet dat en
wie mag dat doen


Instructie en aanwijzen van personen >>
Hier geven we uitleg over de Installatieverantwoordelijke, de werkverantwoordelijke, de Vakbekwaam persoon en de Voldoend onderricht persoon. Wat moet u doen en hoe wijst u ze aan. 


Elektrotechnische werkzaamheden en bevoegdheden
Wat zijn elektrotechnische werkzaamheden, wie mag ze uitvoeren en hoe doet u dat op een veilige manier
 


Eisen aan niet-elektrotechnische werkzaamheden en bevoegdheden
Welke niet-elektrotechnische werkzaamheden worden in de norm genoemd, wie mag ze uitvoeren en welke veiligheidsmaatregelen dient men te treffen

 

Cursussen en ondersteuning
Op verschillende manieren kunnen we u helpen NEN 3140 en in te voeren in uw bedrijf. Een incompany cursus op maat of schuift u aan bij een van de open cursussen. 


 

 

Auteur: drs. Richard Winter

 

 

 


Bewerkbare inspectie-templates uit onze webshop

 

 

Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI)

Bewerkbaar 'handboek' NEN 3140