/ Home / Veilig werken en inspecties / NEN 3840  

NEN 3840: hoogspanning

NEN 3840

Zowel bij het gebruik van als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op letsel: letsel veroorzaakt door een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, of door brand of explosie die voortkomt uit elektrische energie.


Het doel is om algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties te geven. Bedrijfsvoering van elektrische installaties omvat zowel het gebruik van de installatie, het kunnen laten functioneren van elektrische arbeidsmiddelen, als het werken aan of nabij installaties vanwege onderhoud, reparaties, uitbreidingen en sloop.


Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met letsel of ziekte veroorzaakt door elektrische en/of elektromagnetische velden als gevolg van werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties.

Instructie van personen NEN 3840

Indelen, instrueren en aanwijzen van personen

Eisen aan de schriftelijke aanwijzing van personen

Voorbeeld van een aanwijsbrief

Werken aan hoogspanningsinstallaties

Aarden en kortsluiten

Bedieningswerkzaamheden

Werkzaamheden uitvoeren onder spanning

Spanningsloos maken van installaties

Vervangen van zekeringen

Opleiden van personen