/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / EMC Richtlijn / Documentatie  

Gebruiksaanwijzing EMC

De EMC-richtlijn kent geen uitwerking van de verplichting een gebruiksaanwijzing bij het product te voegen. Deze verplichting is verstopt in de de EMC-richtlijn. Hier wordt gesteld: De gegevens die nodig zijn voor gebruik conform de bestemming van het apparaat, moeten voorkomen in een gebruiksaanwijzing die bij het apparaat is gevoegd. Behalve deze zinsnede geeft de EMC-richtlijn geen enkel voorschrift voor de inhoud van de gebruiksaanwijzing.

De gegevens moeten met name EMC gerelateerd zijn. Indien bij een apparaat, systeem of installatie veiligheidsrisico's voor kunnen komen, moet de gebruiksaanwijzing in dat verband duidelijke instructies bevatten. De EMC-richtlijn eist geen vertaling van de gebruiksaanwijzing in de taal van het land van gebruik. Wel moet worden aangenomen dat de gebruiksaanwijzing ten minste in een van de gangbare moderne talen moet worden opgesteld. Hieronder verstaat men Duits, Engels of Frans. Een persoon met een gemiddelde opleiding moet deze gebruiksaanwijzing kunnen begrijpen.


Auteur: Ing. W. Verwoerd