/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Machinerichtlijn / SIL PL  

SIL of PL

In het kader van de Machinerichtlijn kan u te maken krijgen met SIL of PL, Safety Integrety Level en Performance Level.Of u hiermee te maken heeft moet blijken uit de Risicoanalyse in het kader van een CE traject.

SIL is vastgelegd in de IEC 62061 en en PL in de ISO 13849-1. PL is wat breder van opzet en behandeld bijvoorbeeld ook pneumatische- en hydraulische systemen terwijl SIL zich meer richt op de elektrische en elektronische systemen. De norm komt ook niet voor niet uit het Internationaal Elektrotechnisch Comité (IEC)...


SIL
De EN IEC 62061; 'Functionele veiligheid van veiligheid gerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen' stelt eisen aan het veiligheidsbesturing van machines.
en is van toepassing op het ontwerpproces van complexe elektrische, elektronische en programmeerbare systemen met veiligheidsfunctie. Het gaat daarbij om het betrouwbaarheidsniveau van het veiligheidssysteem. Dit kent een aantal klassen van 1 t/m 3. Daarbij speelt natuurlijk ook het berekenen van de 'faalkans' een rol.


Performance Level PL
De ISO 13849; 'Veiligheid van machines - onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie' en stelt ook eisen aan het veilig ontwerpen van machines alleen dan op een andere manier. Ook bij PL kennen we een classificatie van het betrouwbaarheidsniveau en wel van PLa t/m PLe.
Richard Winter