/ Home / Cursussen en advieswerk / Projecten  

Projecten

Bij diverse bedrijven verzorgen we projecten op gebied van CE-markering. Dit kan zijn het screenen van CE documenten tijdens import maar te denken valt ook aan de coördinatie van de CE-markering van een nieuw te bouwen fabriek. We starten vrijwel altijd met opstellen van een Legal Framework waarin we de van toepassing zijnde Richtlijnen eenduidig vaststellen. Dat vormt in feite het 'ijkpunt' en maakt ook de wettelijke eisen transparant.

Eventueel relevante normen komen in dat Legal Framework niet voor. In wetgeving vinden we de hoofdstructuur en normen geven daar (soms) een zinvolle invulling aan. Dit doen we bewust om niet te verzanden in een oneindige reeks reglementen. Tevens maken we daardoor een duidelijke splitsing tussen wat wettelijk verplicht is en wat niet.

Projecten beginnen altijd met een vrijblijvend gesprek waarna we een plan van aanpak opstellen. Daarbij kijken we ook wat een goed passende oplossing is en tegen welke prijs. Eveneens stellen we de 'deliverables' vast zodat vooraf duidelijk is wat we opleveren.

Gaat het bij u om meerdere fabrieken dan zijn vaak meerdere afspraken nodig om met alle participanten uit te zoeken hoe een en ander het beste aangepakt kan worden. Dit is mogelijk in het Nederlands, Duits of Engels.


Branches waarin we actief zijn:

 • Petro Chemie
 • BrZo bedrijven
 • Ziekenhuizen
 • Machine-industrie
 • Terminals
 • Raffinaderijen
 • Overheden
 • Designers
 • Handelsbedrijven
 • Medische software
 • Voedselverwerkende industrie
 • Bakkerijen (warm en koud)
 • Luchthavens
Meer informatie:
Neem contact op met Richard Winter
0031 (0)6 - 27 26 25 29 of
richard@euronorm.net