/ Home / Branchegewijze toelichtingen / Elektrotechnische bedrijven  

Sector Elektrotechniek

Eisen bij aanleg van elektrische installaties

Tijdens de aanleg van elektrische installaties is NEN 1010 een belangrijke norm. Dit is 'de' norm voor het ontwerpen en aanleggen van elektrische installaties. Hieronder treft u toelichting op een aantal zaken.

Bliksembeveiliging

Elektrisch materieel in ruimten met ontploffingsgevaar

Toepassen aardlekbeveiliging

Elektrische hoogspanningsinstallaties
Elektrische uitrustingen voor machines

Laagspanningsrichtlijn

Machinerichtlijn
Eisen aan de periodieke inspectie van de elektrische installatie

Als de elektrische installatie eenmaal opgeleverd is moet u volgens NEN 3140 de installatie periodiek (laten) inspecteren of deze nog veilig is. Zo'n inspectie bestaat uit een visuele inspectie waarbij kritisch gekeken wordt naar een aantal veiligheidsaspecten en wat u niet kunt zien moet worden (door)gemeten. U kunt bijvoorbeeld niet zien of een aarddraad kapot is en zult u dit met een meetinstrument moeten doormeten. In Nederland is het, in tegenstelling tot de ons omringende landen zo dat een elektrische installatie geïnspecteerd mag worden aan de hand van de norm die geldig was bij aanleg. Die normen zijn niet meer te koop en in de praktijk hanteert men, vanwege deze onvolkomenheid, NEN 1010 als leidraad voor inspecteren van 'nieuwe' installatie en NEN 3140 voor inspectie van 'bestaande' installaties.

Inleiding inspectie elektrische installaties

Wie mag deze inspecties uitvoeren?

Hoe vaak moet een installatie worden geïnspecteerd?

Steekproefsgewijs inspecteren

Welke tekeningen moeten up-to-date en aanwezig zijn 

Opstellen van een inspectieplan

Voorbeeld van een inspectierapport in WORD

Uitvoeren van de metingen

Controle van aardlekschakelaars

Thermografie


 
Werken aan en in de omgeving van elektrische installaties

Het derde onderwerp is het werken aan en in de buurt van elektrische installaties. Note, dat er ook regels zijn voor gewoon schoonmaakwerk dat uitgevoerd wordt in de omgeving van een elektrische installatie. Afhankelijk van het risico dat de werknemer loopt dient deze bevoegd gemaakt te worden om zijn of haar werkzaamheden uit te voeren.

Uitvoeren van elektrotechnisch (installatie) werk aan elektrische installaties

Uitvoeren van niet-elektrotechnisch werk in de omgeving van een elektrische installatieCursussen en advieswerk
Cursussen en advieswerk


Auteur: drs. Richard Winter