/ Home / Zorgsystemen / HACCP  

Stappenplan HACCP

Iedereen die werkzaam is met (onverpakte) voedingsmiddelen moet weten hoe hij veilig omgaat met producten en materialen. De voedselveiligheid moet immers altijd gegarandeerd zijn. Goede procedures en de juiste naleving daarvan staan hierin centraal.Warenwet
Bedrijven die levensmiddelen produceren, bereiden of verkopen, moeten zich houden aan de Warenwet, die algemene regels geeft over onder meer volksgezondheid, veiligheid van producten en goede voorlichting. De Warenwet vormt de basis voor een groot aantal Warenwetbesluiten, die elk concrete invulling geven aan een specifiek onderdeel van de Warenwet. Voor het werken met voedingsmiddelen is vooral het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen van belang, aangezien hieruit de HACCP voortvloeit.HACCP
HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is een preventief voedselveiligheidssysteem dat verplicht is voor elk bedrijf dat zich bezighoudt met de productie, verwerking of distributie van levensmiddelen en/of diervoeders, van fabrieken tot sportkantines. Het is niet van toepassing op bedrijven die alleen voorverpakte voedingsmiddelen verkopen. In het kader van de HACCP moet een bedrijf de potentiële risico’s in kaart brengen en vervolgens alles in het werk stellen om deze risico’s te minimaliseren. Aan HACCP wordt ook invulling gegeven met FDA (Food and Drug Administration), een Amerikaanse instantie die de kwaliteit van voedsel controleert.Hygiënecodes
Hygiënecodes zijn afspraken en procedures die binnen een branche zijn opgesteld om de hygiëne te bevorderen en te borgen. Wanneer een hygiënecode aan de eisen voldoet, mag deze de standaardmethode HACCP vervangen. Vaak zetten industriële bedrijven (fabrieken) hun eigen HACCP-systeem op en maken kleinere ondernemingen gebruik van hygiënecodes.Stappenplan
HACCP is een systematische aanpak met als doel het identificeren, evalueren en controleren van voedselveiligheid gevaren. De HACCP is gebaseerd op zeven onderzoeksfasen.

Deze fasen zijn:

1 Beschrijf alle gevaren voor iedere processtap (Hazards)

2 Bepaal de kritische beheerspunten (Critical Control Points)

3 Stel (interne) normen vast met betrekking tot alle kritische beheerspunten

4 Ontwikkel een controlesysteem voor de beheersing van alle kritische beheerspunten

5 Ontwikkel een correctiesysteem voor alle mogelijke afwijkingen

6 Stel verifieerprocedures op

7 Ontwikkel een registratie- en documentatiesysteem