/ Home / Veilig werken en inspecties / NEN 3140 / Personen  

NEN 3140 / EN 50110 Personen

Volgens NEN 3140 moet u de medewerkers die elektrotechnisch werk uitvoeren instrueren en schriftelijk aanwijzen. Tevens moet u niet elektrotechnische personen die wel een zeker elektrisch risico lopen instrueren en aanwijzen als Voldoend onderricht persoon. 

Klik hier voor een NEN3140 aanwijsformulier


Hieronder komt aan de orde hoe u de indeling, instructie en aanwijzing gestalte kunt geven. 


Elektrotechnische personen 
De norm noemt een aantal elektrotechnisch personen, deze zijn: 

Installatieverantwoordelijke 
Voorheen was dit de Laagspanningsdeskundige. Deze persoon heeft de eindverantwoordelijkheid over de inspectie, onderhoud, uitbreiding, etc. van de elektrische installatie. 

Werkverantwoordelijke 
De werkverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het uitgevoerde werk dat een elektrisch risico kan opleveren. Hij/zij zal er op toe moeten zien dat de medewerkers voldoende geïnstrueerd zijn over de risico's die aan hun werk kleven. 

De Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke kunnen één en dezelfde persoon zijn. 

Vakbekwaam persoon 
Een Vakbekwaam persoon is een elektricien. Hij/zij breidt installaties uit, plaatst er groepen bij, inspecteert elektrische installaties, etc. Een uitvoerende persoon op het niveau van LTS Energietechniek, of vergelijkbaar. De Vakbekwaam persoon zal in ieder geval toereikende kennis van NEN 1010 moeten hebben. Niet-elektrotechnische persoon 
De norm noemt ook een niet-elektrotechnische persoon, dit is: 

Voldoend onderricht persoon 
De VOP heeft geen elektrotechnisch achtergrond maar moet wel (eens) werkzaamheden uitvoeren met een elektrisch risico. Bijvoorbeeld het aansluiten van motoren, het vervangen van een lichtarmatuur, het repareren van elektrisch gereedschap, etc. Of doet hij/zij werkzaamheden in kruipkelders, aan metalen constructies, zwembaden, etc. 

Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI): Klik hier voor een bewerkbare basis-template van een BEI

 

Instructie van personen 
Heeft u vastgesteld welke medewerker bij uw bedrijf in welke categorie (installatie- of werkverantwoordelijke, vakbekwaam, voldoend onderricht persoon) valt dan zult u moeten inventariseren welke werkzaamheden deze personen uitvoeren. Op basis hiervan moeten ze (periodiek) geïnstrueerd worden. 

Waar moet de instructie over gaan >> 

Frequentie van instructie >> Schriftelijk aanwijzen van personen 
Na indelen van de personen moeten deze worden geïnstrueerd over de risico's die ze tegen kunnen komen. Zie bijgevoegd WORD-document voor een voorbeeld van een aanwijsbrief. 

Eisen aan een aanwijsbrief >> Auteur: drs. Richard Winter