/ Home / Veilig werken en inspecties / NEN 3140 / Stappenplan  

Stappenplan implementatie EN 50110 - NEN 3140

Invoeren van NEN 3140 kan aan de hand van de volgende stappen: 


1. Inventariseer welke personen elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren. 
zie elektrotechnisch werk >> 

2. Inventariseer welke personen niet-elektrotechnisch werk verrichten maar wel 
elektrisch gevaar lopen. 
zie niet elektrotechnisch werk >> 

3. Deel de personen in als Installatieverantwoordelijke, voldoend onderricht 
persoon, etc. En, instrueer deze personen over de onderwerpen die van 
toepassing zijn en wijs ze schriftelijk aan. 
Aanwijzen en instrueren >> 

4. Inventariseer de elektrische apparaten en bepaal de frequentie van keuring. 
Meer over de periodieke controle van elektrische apparaten 

5. Inventariseer de elektrische installatie en de bijbehorende tekeningen. 
Meer over de inspectie van de elektrische installatie >> 

6. Bepaal de frequentie van de inspectie 
frequentie inspectie elektrische apparaten >> 
frequentie inspectie elektrische installatie >> 

7. Ga na of men de keuringen in eigen beheer wil doen of wil uitbesteden. 


Klik hier voor een NEN3140 aanwijsformulier


Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI): Klik hier voor een bewerkbare basis-template van een BEI


Klik hier voor handige en bewerkbare inspectie-templates

drs. Richard Winter