/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Liftenrichtlijn  

Liftenrichtlijn
De Liftenrichtlijn is van toepassing op vast opgestelde liften in gebouwen en bouwwerken en op veili...
more >>


Fundamentele veiligheidseisen
Basis van zowel de Richtlijn machines als de Richtlijn Liften is dat de betreffende installaties vei...
more >>


Wettekst: Liftenrichtlijn
Liften Richtlijn 95/16/EG - [url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u...
more >>