/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Richtlijn arbeidsmiddelen  

Richtlijn Arbeidsmiddelen

Richtlijn arbeidsmiddelen

De Richtlijn Arbeidsmiddelen heeft betrekking op bestaande machines, gereedschappen, installaties, apparaten, etc.. De kern van de richtlijn is om, voor arbeidsmiddelen (die dus al in gebruik zijn), een bepaald minimum niveau van veiligheid te bereiken. De ondernemer is op basis van deze Richtlijn verplicht per arbeidsmiddel een risicoanalyse uit te voeren en de daaruit voortvloeiende aanpassingen door te voeren.

Uit die risicoanalyses moet in volgorde van belangrijkheid bekeken worden of de risico's door technische aanpassingen kunnen worden opgelost. In feite maak je het dan 'foolproof'. Maar, bij oudere machines kan dat vaak niet en zullen er organisatorische maatregelen moeten worden getroffen, dit kan dan toegangsbeheer, sleutelbeheer, een procedure, etc. zijn.

Uit onze ervaring met uitvoeren van risicoanalyses op basis van de Richtlijn arbeidsmiddelen blijkt bij veel bedrijven dat er meer van toepassing is. Omdat alle arbeidsmiddelen moeten worden beoordeeld doet u er verstandig aan eerst een Juridisch Kader op te stellen, daarin legt u vast welke zaken er per arbeidsmiddelen van toepassing zijn en wat er moet worden beoordeeld. Zo is in industriële omgeving vaak ook ATEX mechanisch van toepassing. Dit kan dan aangevuld worden op de risicoanalyse van de Richtlijn arbeidsmiddelen. Dat is dan wel zo praktisch.

Let op dat de risicoanalyse op basis van de Richtlijn arbeidsmiddelen met inachtneming van de Machinerichtlijn moet worden uitgevoerd. Zit je op een bepaald risicopunt tegen de Machinerichtlijn aan dan moet je die toepassen.- Risico inventarisatie en evaluatie Richtlijn Arbeidsmiddelen

- Verplichtingen van de werkgever