/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Verpakkingsrichtlijn / Checklist verpakkingsconvenant  

Checklist maatregelen verpakkingsconvenant II

Prioriteit, taakstelling & acties

Kwantitatieve preventie
* Verwijder overbodige verpakkingen
* Beperk de hoeveelheid gebruikte verpakkingen (volume beperking)
* Beperk de hoeveelheid materiaal aan de verpakking (materiaal zuiniger)
* Verklein het gewicht van de verpakking (licht)
* Maak gebruik van sterkere verpakkingen
* Beperk de diversiteit aan verpakkingen (soort / kleur)
* Optimaliseer en standariseer varpakkingen
* Ontwikkel nieuwe verpakkingsconcepten- en strategieën


Kwalitatieve preventie
* Maak gebruik van stoffen die het milieu zo min mogelijk schaden / belasten
* Gebruik hoogwaardige herverwerkbare materialen
* Maak de verpakkingsvorm hergebruik vriendelijk
* Vermijd herverwerkings belemmerende verpakkingsmaterialen
* Beperk diversiteit van de voor vormvaste, eenmalige verpakkingen gebruikte kunststoffen
* Gebruik materialen die weinig energie onttrekken


Product hergebruik
* Ga na welke verpakkingen eenmalig worden gebruikt
* Ga na voor welke (eenmalige) verpakkingen een meermalig systeem mogelijk is.
* Inventariseer welke materialen het meest geschikt zijn voor eenmalig of meermalig gebruik
* Indien gekozen voor meermalig gebruik, bepaal dan in welke vorm
* Kies voor het meest kosten- en afval besparende alternatief


Materiaal hergebruik
* Indien de verpakking niet geschikt is voor product hergebruik, dan materiaal hergebruik
* Analyseer mogelijkheden van materiaal hergebruik (gescheiden inzameling / sortering)
* Bepaal welk percentage momenteel als materiaal kan worden hergebruikt en welke percentages dienen te worden bereikt.
* Kies voor het meest kosten- en afval besparende alternatief


Verbranden
* Prioriteit heeft verbranden met een hoog energierendement


Storten
* Indien geen andere mogelijkheid voorhanden is, dan (deels) storten
Auteur: Ing. W. Verwoerd www.syntens.nlGo to www.syntens.nl