/ Home / Overige / About us  

Initiatiefnemers en doelstelling 

Wetgeving en normen sluiten slecht aan op de bedrijfspraktijk horen we al tientallen jaren. Terwijl u een praktische vraag heeft over de eisen waaraan een machine, een situatie of een persoon moet voldoen wordt u in wetgeving doorverwezen naar een woud aan normen. In plaats van een oplossing krijgt u er een probleem bij... dat werkt dus niet...

Doelstelling Euronorm.net: door-en-voor-bedrijven
Euronorm.net wordt voor-bedrijven-door-bedrijven bijgehouden en onderhouden. De doelgerichtheid en praktische inslag zorgt ervoor dat de site het centrale aanspreekpunt is voor (technische) wetgeving en normen.

Onze doelstellingen
- Kritisch volgen van de totstandkoming van wet- en regelgeving
- Praktijkervaring met wet- en regelgeving bundelen en verspreiden
- Ontwikkelen van leesbare en bruikbare vertalingen van wet- en regelgeving
- Kennis- en ervaringuitwisseling tussen gebruikers organiseren
- Functioneren als kennis- en informatiecentrum op gebied van wet- en regelgeving

Iniatiefnemers Euronorm.net
Euronorm.net is een onafhankelijk en neutraal informatie-platform. Door gebruikmaking van de TOP-regeling van Universiteit Twente hebben we het informatieprobleem m.b.t. wet- en regelgeving onderzocht en een werkbaar informatie-model ontwikkeld. Door toedoen van Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers van het ministerie van Economische Zaken, en een aantal multinationals is de site in een stroomversnelling gekomen. En, hebben we gedurende de start subsidie ontvangen van de Europese Unie.
 

 


 

Meewerken?
Euronorm.net is een voor-bedrijven-door-bedrijven initiatief. Het spreekt voor zich dat ieder bedrijf hier beter van kan worden, we voorkomen immers vele uitvindingen van wielen. Veel bedrijven leveren dan ook een (inhoudelijke) bijdrage. Heeft u ook praktische informatie en wilt u die ter beschikking stellen, zoals checklists, formulieren, een praktische samenvatting van een norm, etc. neem dan contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

drs. Richard Winter
richard@euronorm.net


Medewerkers Euronorm:
 

» Richard Winter (Directeur Euronorm BV):

   CE-markering, Arboveiligheid en inspectie, Compliance onderzoek,    Cursusleider

» Philip Warneke: 

   CE-markering, Arboveiligheid en inspectie, Compliance onderzoek

» Monic Pieterse:

   CE-markering, Sekretariële ondersteuning

Bijzondere leden:

» Andries de Blaauw: Oud technisch directeur bij de vroegere VEV

» Wubbo Winter: Afkomstig uit de industrie en initiator opleidingen bij NEN

» Chris Derksen: Oud hoofd Elektrotechniek bij de Koninklijke Marine