Nieuwsbrief

11 September 2018

Open in browser
 
 

Taal van de gebruiksaanwijzing


Een veelgestelde vraag is nog altijd de taal van de gebruiksaanwijzing. Wanneer moet dit in de taal van het land waar u het product verkoopt en wanneer hoeft dat niet? Welnu, het antwoord is eenvoudig want de meeste Richtlijnen zeggen hier helemaal niets over. Kijk maar in de EMC, de RED, de Laagspanningsrichtlijn, etc. daar vindt u niets over de taal. Dit wordt, zo begrijpen we uit navraag bij de EC, overgelaten aan ‘de lidstaten’. Dit houdt in dat u per land even ‘de overheid’ moet bellen. En verkoopt u uw product in meerdere landen dan belt u ze allemaal even. Nog even afgezien wie je dan moet hebben am apparat zijn we ietwat sceptisch wat zoiets uiteindelijk op gaat leveren. Normen stellen soms wel eisen aan de taal maar normen zijn niet verplicht en hebben dus geen rechtskracht en in dit verband heeft u daar dus niets aan.


Lees meer
 
 

Inhoud van de gebruiksaanwijzing?


Ander punt is de inhoud van de gebruiksaanwijzing. Ook dit vindt u in de Richtlijn(en) die op uw product van toepassing zijn. Wat daarbij opvalt, is dat de eisen enorm verschillen per Richtlijn. Met stip op nummer 1 staat de Machinerichtlijn met een waslijst aan eisen, kijk je echter in de EMC Richtlijn dan vindt de verantwoordelijke commissie 2 volzinnen blijkbaar meer dan voldoende. In de CE Tool worden de eisen aan de gebruiksaanwijzing gepresenteerd zoals vastgelegd in de op uw product van toepassing zijnde Richtlijnen. Zijn dat er meerdere dan vindt u in dat overzicht de eisen per Richtlijnen en kunt u ook duidelijk de verschillen zien. Grote voordeel is dat u relatief vrij bent in de invulling van de meegeleverde gebruiksaanwijzing, zolang het maar duidelijk is voor uw klant en er voldoende informatie in te vinden is voor het juiste gebruik en wat uw clientèle vooral niet moet doen, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Verklaring van Overeenstemming meesturen of niet?


Het is in de praktijk gebruikelijk om een Verklaring van Overeenstemming mee te sturen met een product en volgens sommige adviseurs is dat wettelijk verplicht maar als we in de letterlijke tekst van de Richtlijnen kijken dan is dat lang niet altijd verplicht. Valt uw product onder de Machinerichtlijn, de Gastoestellenrichtlijn, ATEX, Richtlijn pleziervaartuigen of onder de Liftenrichtlijn dan moet u de verklaring meeleveren. In de overige Richtlijnen staat deze verplichting niet, wel een bewaartermijn van 10 jaar vanaf het moment dat u uw product voor het laatst in de markt zet, en dat u de verklaring moet kunnen laten zien aan een ambtenaar van handhaving maar verder niets.


Lees meer

 

 

 
 
 

Voorbeeld technische dossiers voor CE-markering


CE is voor veel bedrijven nog altijd lastige kost. We kunnen u begeleiden, u kunt gebruik maken van de online CE Tool maar sinds kort zijn er in de webshop ook enkele voorbeelden van technische dossiers voor bepaalde productgroepen verkrijgbaar.

 


Klik hier

Uw banner op Euronorm.net?


 

Het is weer mogelijk om een banner op Euronorm te krijgen. De banners staan aan de rechterkant en mogen 150 pixels breed en 58 pixels hoog zijn. Bent u geinteresseerd, vraag dan naar de voorwaarden.

 


Meer informatie

 
 

Ondersteuning gewenst?


Wilt u ondersteuning dan kan dat. Naast een cursus verzorgen we ook begeleidingstrajecten of stellen we complete technische dossiers op en doen we compliance onderzoeken of fabrieksterreinen. We zijn in vele branches actief op verschillende manieren. Een nieuwe variant van ondersteuning komt voort uit de CE-Tool. U heeft geen tijd of u heeft toch nog enkele specifieke vragen ook dan kunnen we u verder helpen zowel offline als online.


 

» Cursussen

» Advisering

» Detachering

» Projecten