Nieuwsbrief

26 Oktober 2017

Open in browser
 
 

Eisen gebruiksaanwijzing erg divers


Als er op uw product meerdere Richtlijnen van toepassing zijn dan schotelt de CE-Tool ook de eisen daaraan in 1 pdf voor. Dat is handig en het wordt dan ook heel transparant dat deze eisen per Richtlijn wel heel erg verschillen. Zo zeggen de Laagspanningsrichtlijn en de EMC richtlijn vrijwel niets over de gebruiksaanwijzing. Ja, dat die meegeleverd moet worden en dat het veilig gebruik duidelijk moet zijn of iets in die strekking. Leggen we die twee volzinnen naast de eisen uit de Machinerichtlijn dan is het verschil enorm.


Lees meer
 
 

Waarom zitten er geen normen in de CE Tool?


Af en toe stelt iemand de vraag waarom er geen normen verwerkt zijn in de CE Tool. Welnu, dat is eenvoudig, normen zijn niet verplicht, wetgeving (Richtlijnen) wel. Daarnaast kennen de Richtlijnen een duidelijker structuur. Veelal vindt u in een Richtlijn eisen aan documentatie, veiligheidseisen, wat er in de Verklaring van Overeenstemming vermeld moet worden, wat er in de gebruiksaanwijzing moet staan en er is vaak een classificatie waaruit u kunt afleiden of uw product getest moet worden of niet. In de CE Tool hebben we uitsluitend Richtlijnen (wetgeving) opgenomen om niet te verzanden in oeverloze details waarbij een relatieve leek al snel de weg kwijt is.

Lees meer

Onvoltooide of voltooide machines


De machinerichtlijn heeft net als alle andere CE-richtlijnen een specifiek toepassingsgebied. Grofweg gaat het om aangestuurde bewegende delen, maar bijvoorbeeld hijs- hefgereedschappen vallen er ook onder. Een lastig punt blijft het onderscheid tussen een machine en een niet -voltooide machine. Een machine is een samenstel van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen en die samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing. Dat het bijvoorbeeld nog moet worden gemonteerd…

 

 


Lees meer

 
 

Isolatieweerstand wel of niet meten?


Zo nu en dan horen we van een bedrijf dat een apparaat niet meer werkt na de NEN 3140 keuring. Dat heeft dan vaak te maken met het meten van de isolatieweerstand. Dit gebeurt bij de meeste meetinstrumenten met 500V en vooral data apparatuur e.d. kunnen daar niet tegen.


Lees meer
 
 

Wat moet er in het Technisch Dossier?


Iedere Richtlijn stelt eisen aan uw 'technisch dossier'. De machinerichtlijn schrijft een hele waslijst met eisen voor en in andere Richtlijnen is dat heel erg summier. Daarnaast zijn de eisen ten aanzien van dit aspect in bijvoorbeeld de Laagspanningsrichtlijn en de EMC Richtlijn vrijwel hetzelfde. Alhoewel we deze eisen in de CE Tool in 1 PDF presenteren wordt dat toch nog als lastig ervaren. Vooral als de Machinerichtlijn van toepassing is horen we vaak: 'Help, moeten we dat allemaal documenteren?'

Lees meer

Minimale eisen aan registratie van (Arbo) inspecties


'Wat moet er nu minimaal geregistreerd worden van de periodieke (Arbo) inspecties?', is nog altijd een veel gestelde vraag en 'hoe kun je dit op een praktische wijze doen?'. Ons advies is vrijwel altijd om, indien mogelijk, aan te sluiten op de reeds bestaande systemen waar de arbeidsmiddelen in zijn ondergebracht. Als daar een mogelijkheid zit om de inspecties daaraan te koppelen heeft dat vaak de voorkeur. Vaak zitten de arbeidsmiddelen al in een of ander systeem…

Lees meer

 
 

Handig: een directory met bedrijven & diensten


Hoe weet je of een product gekeurd moet worden en waar vind je een bedrijf die dit kan uitvoeren? Met de regelmaat van de klok krijgen we dergelijke vragen en geven we meestal een aantal adressen van bedrijven die dit voor u zouden kunnen doen. Wat daaruit blijken mag is dat het lang niet voor iedereen duidelijk is wie wat levert. Zo zoekt iemand een Notified Body maar komt uit bij een testhuis die achteraf bekeken niet bevoegd is op basis van Richtlijn X te keuren. Of iemand moet van zijn verzekering een NEN 3140 inspectie laten uitvoeren en zoekt een inspectiebedrijf die dit tegen een redelijk tarief voor hem kan doen, etc. De directory moet hierin uitkomst bieden.


Lees meer
 
 

Ondersteuning gewenst?


Wilt u ondersteuning dan kan dat. Naast cursussen verzorgen we ook begeleidingstrajecten of stellen we complete technische dossiers op en doen we compliance onderzoeken op fabrieksterreinen. We zijn in vele branches actief op verschillende manieren. Een nieuwe variant van ondersteuning komt uit de CE-Tool. U heeft geen tijd of u heeft toch nog enkele specifieke vragen... ook dan kunnen we u verder helpen.


 

» Cursussen

» Advisering

» Detachering

» Projecten