Nieuwsbrief

23 Februari 2018

Open in browser
 
 

Elektrisch product & CE-markering


Maakt u elektrische producten met of zonder elektronica of importeert u deze dan heeft u te maken met CE-markering. In de CE Tool loodsen we u door de wirwar aan regels heen en op CE4dummies.eu hebben we een verhandeling geschreven hoe u de CE markering op praktische wijze kunt doen.

 

Daarnaast is inschakelen van een Notified Body meestal niet verplicht maar u moet wel de ‘bewijslast’ opbouwen dat het elektrische product aan de Laagspanningsrichtlijn (mogelijk i.c.m. de EMC richtlijn) voldoet.


Hoe dat moet leest u hier
 
 

‘Omgangsregeling’ met oudere EX-apparatuur


Bij oudere bedrijven kom je vaak ook oudere EX apparatuur tegen - hoe kan het ook anders want je gaat niet bij iedere wetswijziging nieuwe spullen kopen. Hierbij denken we aan EX pompen, elektromotoren, leidingappendages, gemotoriseerde afsluiters (MOV’s) etc. Deze komen we tegen bij bijvoorbeeld raffinaderijen, olieterminals, de veevoederindustrie, silo’s bij de voedselindustrie, etc. Belangrijk uitgangspunt voor ATEX compliance is de zonering.

atex-zonering

Normaal gesproken is de EU Richtlijn arbeidsmiddelen van toepassing op oudere machines en moet je een risicoanalyse uitvoeren om vast te stellen of de ‘oudjes’ nog steeds voldoende veilig zijn. Dat is bij EX apparatuur ook zo maar in dit geval moet er ook gekeken worden in de ATEX 114 Richtlijn. In de praktijk betekent dit vaak aanpassingen zoals trilling- en temperatuurbewaking, ATEX inspecties en / of revisie en als er niets meer van te maken is: vervangen.


Lees meer
 
 

Bedrijven Directory


Uit de CE Tool komen ook veel vragen voor ondersteuning van werkzaamheden die wij niet doen en ook niet willen of kunnen. Tekenwerk, technische inspecties, opstellen van gebruiksaanwijzingen, bouwen van besturingskasten, opstellen van bestekken, etc.


Bedrijven die specifieke diensten verlenen op gebied van CE nodigen we uit een banner te nemen op onze bedrijven directory zodat die gemakkelijk gevonden worden.Ga naar de Directory

Speelgoed & CE-markering


Maakt u speelgoed of importeert u dat dan moet het product CE-gemarkeerd worden. Maar wat is speelgoed en hoe zit het met de leeftijdsgrenzen?

Daarnaast is het van belang te weten dat u niet altijd een Notified Body hoeft in te schakelen maar dan moet u wel bewijsstukken hebben dat het speelgoed aan geharmoniseerde normen voldoet.

 

Op CE4dummies.eu hebben we een en ander uitgewerkt. Vervolgens zou u met de CE Tool voortvarend aan de slag moeten kunnen…Lees meer

 
 

Ondersteuning gewenst?


Wilt u ondersteuning dan kan dat. Naast cursussen verzorgen we ook begeleidingstrajecten of stellen we complete technische dossiers op en doen we compliance onderzoeken op bijvoorbeeld fabrieksterreinen. We zijn in vele branches actief op verschillende manieren. Een nieuwe variant van ondersteuning komt voort uit de CE Tool. U heeft geen tijd of u heeft toch nog enkele specifieke vragen... ook dan kunnen we u verder helpen, zowel offline als online.


 

» Cursussen

» Advisering

» Detachering

» Projecten