Nieuwsbrief

19 December 2017

Open in browser
 
 

Ombouw TL armatuur naar LED en CE-markering


Vanaf nu werken we in iedere Nieuwsbrief een product of samenstel uit dat CE gemarkeerd moet worden. In combinatie met gebruik van de CE-Tool geven we praktische tips wat u moet doen. In dit geval het ombouwen van een TL armatuur naar een LED armatuur. U haalt het voorschakelapparaat eruit en ook de TL buizen en vervangt dit door LED verlichting. In feite houd je alleen de metalen kap over en verder niets. Dit is een wijziging en derhalve moet dit ‘nieuwe product’ CE gemarkeerd worden. Tips waar u op moet letten bij het wijzigen van een TL armatuur naar een LED armatuur en hoe u dit met behulp van de CE-Tool doet, vindt u in dit artikel…


Lees meer
 
 


Oudere machines en NEN 3140


We komen regelmatig NEN 3140 goedkeurstickers tegen op machines uit de vorige eeuw, dat kan natuurlijk maar dan zou er ook een risicoanalyse moeten zijn uitgevoerd en de daaruit voortvloeiende aanpassingen zijn doorgevoerd. Pas daarna mag/moet er een NEN 3140 inspectie worden gedaan. In de praktijk is dat echter lang niet altijd het geval. Let er dus op dat u eerst een risicoanalyse op basis van de Richtlijn arbeidsmiddelen uitvoert en daarna pas de NEN 3140 inspectie doet.

 

 
 

Inspectie koffiezetters en printers?


Nog steeds krijgen we veel vragen over de NEN 3140 inspecties. Naast het feit dat vaak de verdeelinrichtingen wel worden geïnspecteerd en niet de (productie)machines krijgen we ook nog steeds veel vragen over ‘de scope’ van de inspecties van arbeidsmiddelen. Wat wordt daar nu wel en niet onder verstaan. Omdat in NEN 3140 ook koffiezetapparaten, printers, faxen, etc. worden genoemd wekt dit bij menigeen verwarring of dit niet strijdig is met de tekst uit het Arbobesluit. Daarin staat, vrij vertaald, dat alle arbeidsmiddelen die door slijtage en/of veroudering een gevaar op kunnen leveren geïnspecteerd moeten worden. De vraag roept zich dan op of een Senseo ook onder die definitie valt. We hebben het ministerie van Sociale Zaken om een reactie gevraagd wat je hiermee aan moet.


Lees meer
 
 

Korte of lange cursussen?


Regelmatig krijgen we de vraag waarom de inspectiecursussen bij ons korter zijn dan bij andere aanbieders. Het antwoord is eenvoudig, we behandelen alleen de inspectie en niet het (veilig) werken met, etc. Zo kan je ook een cursus: ‘Inspectie klimmaterieel’ volgen van 2 dagen maar daar wordt dan ook het gebruik van klimmaterieel, het werken op hoogte, etc. behandeld en dat doen wij dus niet. Wij beperken ons tot de inspectie zelf. Niet meer maar ook niet minder. Dat geldt ook voor…

Lees meer

Taal van de gebruiksaanwijzing?


De taal van de gebruiksaanwijzing is per Richtlijn vastgesteld. Wilt u weten in welke taal de gebruiksaanwijzing moet worden geleverd dan vindt u dat in de desbetreffende Richtlijn. In de CE-Tool krijgt u in de map: ‘Gebruiksaanwijzing’ enerzijds de minimale eisen aan de inhoud van de gebruiksaanwijzing maar ook leest u daar in welke taal het aangeleverd dient te worden. Dus log in en u weet het.

 

 


Lees meer

 
 

Ondersteuning gewenst?


Wilt u ondersteuning dan kan dat. Naast een cursus verzorgen we ook begeleidingstrajecten of stellen we complete technische dossiers op en doen we compliance onderzoeken of fabrieksterreinen. We zijn in vele branches actief op verschillende manieren. Een nieuwe variant van ondersteuning komt voort uit de CE-Tool. U heeft geen tijd of u heeft toch nog enkele specifieke vragen ook dan kunnen we u verder helpen zowel offline als online.


 

» Cursussen

» Advisering

» Detachering

» Projecten