/ Home / Veilig werken en inspecties / Inspectie arbeidsmiddelen en installaties / Inspectie elektrische installaties / Frequentie  

Frequentie inspectie elektrische installatie
hoe vaak inspecteren

De tijd tussen twee opeenvolgende NEN 3140 inspecties van elektrotechnische installaties wordt bepaald door:

A. De leeftijd van de installatie.

B. De kwaliteit van de installatie.

C. De omgevingsomstandigheden.

D. De personen die de installatie gebruiken.

E. De mate van toezicht door een installatieverantwoordelijke.

F. De richtlijnen van de fabrikanten van het elektrotechnisch materieel.

 

 

A. De leeftijd van de installatie

A1

jonger dan 10 jaar.
Gewicht 0

A2

ouder dan 10 jaar.
Gewicht 5

A3

ouder dan 20 jaar.
Gewicht 8

A4

ouder dan 30 jaar.
Gewicht 10

 

B. De kwaliteit van de installatie

B1

is aanzienlijk beter dan de minimale kwaliteit zoals is vastgesteld in de jongste elektrotechnische normen.
Gewicht 0

B2

voldoet aan de jongste elektrotechnische norm.
Gewicht 2

B3

voldoet aan de normen die bij aanleg van toepassing waren en aanvullende veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht.
Gewicht 4

B4

voldoet aan de normen die bij aanleg van toepassing waren.
Gewicht 7

B5

levert het vermoeden of geeft feitelijk aan dat de installatie niet aan normen voldoet, er zijn echter geen gevaarlijke situaties aanwezig.
Gewicht 15

Gevaarlijke situaties moeten onmiddellijk worden weggenomen of het gevaar moet op andere wijze worden afgewend.

 

C. De omgevingsomstandigheden

C1

De omgeving waarin de installatie wordt gebruikt:

Is schoon en droog.

Bevat geen explosieve of corrosieve gassen.

Levert geen brandgevaar ten gevolge van stof op en.

Is vrij van transportmiddelen of zware materialen.

Gewicht 0

C2

De omgeving waarin de installatie wordt gebruikt:

Is niet schoon en droog of.

Bevat explosieve of corrosieve gassen of.

Levert brandgevaar ten gevolge van stof op of.

Houdt het gebruik van transportmiddelen of zware materialen in.

Gewicht 10

C3

De omgeving waarin de installatie wordt gebruikt:

Kenmerkt zicht als een zware industriële omgeving waarin voortdurend gevaar aanwezig is waardoor de veiligheid wordt aangetast door:

Vocht.

Brandbaar materiaal.

Stof, corrosieve of explosieve gassen, dampen of stof

Kenmerkt zich als een omgeving waar wordt gewerkt met transpoortmiddelen of zware materialen waardoor de installatie kan worden beschadigd.

Gewicht 20

 

D. De personen die de installatie gebruiken

De installatie wordt uitsluitend gebruikt door:

D1

elektrotechnisch opgeleid personeel met ten minste een elektrotechnische vakopleiding in de energietechniek of.

personen die op grond van hun opleiding en ervaring zelfstandig kunnen beoordelen of zij zelf, of anderen, veilig werken.

Gewicht 0

Opmerking: Door ervaring kan ook een kwalificatie ontstaan gelijk aan een elektrotechnisch opgeleid persoon.

D2

niet specifiek elektrotechnisch opgeleid personeel waarbij in de opleiding aandacht is besteed aan de gevaren die verbonden zijn aan het werken met elektriciteit.

Gewicht 3

Opmerking: Door ervaring kan ook een kwalificatie ontstaan gelijk aan een elektrotechnisch opgeleid persoon.

D3

leken

Gewicht 8

D4

leerlingen, cursisten, studenten, practicanten.

Gewicht 10

Opmerking: Leerlingen, cursisten, studenten en practicanten die een elektrotechnische vakopleiding volgen kunnen, afhankelijk van de voortgang van de studie/opleiding, worden gelijkgesteld aan D1 of D2.

 

E. De mate van toezicht door een installatieverantwoordelijke

De mate van toezicht op de installatie:

E1

er wordt regelmatig toezicht uitgeoefend door een installatieverantwoordelijke

Gewicht 0

E2

er wordt sporadisch toezicht uitgeoefend door een installatieverantwoordelijke

Gewicht 10

 

De tijd tussen twee opeenvolgende NEN 3140 inspecties wordt bepaald aan de hand van de som van de factoren A tot en met E met de tabel.

Factor

Code

Gewicht

Resultaat

A

A1

0

 

 

A2

5

 

 

A3

8

 

 

A4

10

 

B

B1

0

 

 

B2

2

 

 

B3

4

 

 

B4

7

 

 

B5

15

 

C

C1

0

 

 

C2

10

 

 

C3

20

 

D

D1

0

 

 

D2

3

 

 

D3

8

 

 

D4

10

 

E

E1

0

 

 

E2

10

 

Totaal

 

 

 


Klik hier voor handige en bewerkbare inspectie-templates uit onze webshop