/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden / Werken met gevaarlijke stoffen / Overige  

Combinatie gevaarlijke stoffen

Naast gevaarlijke stoffen bestaan er ook gevaarlijke combinaties van stoffen.

De tabel geeft aan welke combinaties van categorieën chemicaliën zijn toegestaan. (X = NIET toegestaan)
I oxyderend
II (zeer licht) ontvlambare vloeistoffen
III (zeer licht) ontvlambare vaste stoffen
IV (zeer) vergiftige stoffen
V corrosieve / bijtende stoffen

Enkele voorbeelden van verboden gezamenlijke opslag in een compartiment zijn:
- zuren en logen
- zuren en chloriet- of hypochlorietoplossingen
- salpeterzuur bij mierezuur, azijnzuur of formaldehydeoplossingen
- oxyderende stoffen als HNO3, HClO4 bij brandbare organische stoffen
- zuren bij cyaniden
- zuren bij sulfiden
Attached files:

combinaties.gif