/ Risicoschatting  

Risicoschatting

De in de vorige stap geïdentificeerde gevaren hebben natuurlijk niet allemaal een even grote kans op schade en ook is de kans dat zich dat een gevaar zich voordoet niet voor ieder geïdentificeerd gevaar het zelfde, dat zal per punt verschillen. De norm geeft dan ook een methode om een schatting te maken van de kans en de omvang van de mogelijke schade.

De norm gaat bij de risicoschatting ervan uit dat het risico afhangt van de omvang van de schade en de kans dat die schade optreedt. Met andere woorden, hoe groot is de mogelijke schade die optreedt indien zich een gevaar voordoet en hoe groot is de kans hierop.


U moet dus voor ieder gevaar vaststellen:

- De mogelijke omvang van de schade.
Ga naar een toelichting >>

- De kans dat een gevaarlijke situatie optreedt
Ga naar een toelichting >>

- Te beschouwen aspecten bij de bepaling van risicofactoren
Ga naar een toelichting >>
De volgende stap bestaat uit de evaluatie van risico's. Ga naar de volgende vraag >>