/ Home / Zorgsystemen / VCA / Hoofdstukken / Hoofdstukken  

Bedrijfsgezondheidszorg
hoofdstuk 8

De aannemer moet gebruik maken van een erkende (interne of externe) dienst voor gezondheidskundig onderzoek, meting van blootstellingsniveau's en arbeidshygiënisch onderzoek. Een gezondheidskundig onderzoek is nodig als de werkzaamheden extra risico's opleveren. Indien gewenst kan het resultaat van dit onderzoek worden vermeld in het veiligheidspaspoort. De bedrijfsgezondheidsdienst dient men actief te betrekken als door ziekte of ongeval de inzetbaarheid van medewerkers veranderd is.


Controlepunten

1. Maakt de organisatie gebruik van een dienst die bedrijfsgezondheidszorg verleent.

2. Ligt op basis van geïnventariseerde risico's vast welke werknemers een periodiek gezondheidskundig onderzoek moeten ondergaan.

3. Worden werknemers bij indiensttreding en bij werkhervatting na ziekte of ongeval gezondheidskundig onderzocht als dit, met betrekking tot de specifieke eisen die hun functie met zich meebrengt, noodzakelijk is.

4. Biedt het bedrijf werknemers de mogelijkheid op eigen initiatief gezondheidskundig onderzoek te ondergaan of de dienst te raadplegen, die bedrijfsgezondheidszorg verleent, onafhankelijk van de risico's waaraan zij blootstaan.Attached files:

Toolbox b.h.v.doc
BHV-ers.doc