/ Home / Zorgsystemen / VCA / Hoofdstukken / Hoofdstukken  

VGM communicatie en overleg
hoofdstuk 5

VGM-overleg tussen de directie en werknemersvertegenwoordiging dient op een gestructureerde wijze plaats te vinden. Voor organisaties met meer dan 35 medewerkers kan dit overleg plaats vinden tussen de VGMW-commissie van de ondernemingsraad en de directie. Bij kleinere organisaties gaat dit vaak in de vorm van zogenaamde "toolboxmeetings". Tijdens een toolboxmeeting stelt de direct leidinggevende een VGM praktijk probleem aan de orde.


Controlepunten:

1. Is minimaal 4 keer per jaar VGM-overleg tussen directie en werknemersvertegenwoordiging.

2. Wordt op alle organisatieniveaus overleg gevoerd waarbij VGM een belangrijk onderdeel is van de agenda.

3. Worden minimaal 10 keer per jaar toolboxmeetings gehouden door een direct leidinggevende waarbij zowel eigen als tijdelijk operationeel personeel aanwezig zijn. Aan de orde komt bijvoorbeeld; gebruik van specifieke PBM, ongevallen of incidenten die hebben plaatsgevonden, noodplannen, omgaan met specifieke apparaten, orde en netheid, etc.

4. Zijn er promotieactiviteiten waarbij aandacht is voor VGM onderwerpen.


Voorbeelden van toolboxmeetingen, more >>