/ Home / Zorgsystemen / VCA / Hoofdstukken / Hoofdstukken  

Voorlichting en instructie
hoofdstuk 4

Het is de taak van de werkgever nieuwe werknemers, inleenkrachten en stagiaires doelmatig te informeren over de VGM-zaken in het algemeen en in het bijzonder die facetten die te maken hebben met hun werkzaamheden.

Vanaf 1 januari 2000 moeten uitvoerende medewerkers de cursus "Basisveiligheid" gevolgd hebben en leidinggevenden (boven het niveau van meewerkend voorman) de cursus "Veiligheid voor Leidinggevenden". Men is daarbij vrij in het kiezen van een opleidingsinstituut. Het examen moet echter worden afgelegd bij een erkende exameninstelling. De gevolgde opleidingen legt men vast in het veiligheidspaspoort.


Controlepunten:

1. Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting bij indiensttreding van nieuw personeel en tijdelijke krachten. Dit moet onder andere gaan over;

2. Hebben medewerkers een VCA opleidingen gevolgd en is deze nog up-to-date ?

3. Hebben de V&G en de milieu functionaris een specifieke V&G, milieu opleiding gevolgd ?

4. Eventueel aanwezigheid van veiligheidspaspoorten.